Eénmalige energietoeslag

Heb je een laag inkomen? Dan is er extra geld beschikbaar om de hogere energiekosten te betalen: de energietoeslag.

Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2023 kon worden ingediend tot 1 juni 2024.

Energietoeslag 2023

Heb jij in 2022 de energietoeslag ontvangen? En blijkt uit onze gegevens dat je voor 2023 ook recht hebt op deze toeslag? Dan hebben de toeslag inmiddels automatisch uitgekeerd op het rekeningnummer dat bij ons bekend is.

Heb je de toeslag niet automatisch ontvangen, maar heb je er wel recht op? Dan kon je tot 1 juni 2024 dit aanvragen.

Voorwaarden

Je hebt recht op de energietoeslag van de gemeente Raalte (€ 800) als je op 1 september 2023:

  • 21 jaar of ouder bent
  • In de gemeente Raalte woont en aantoonbaar kosten maakt voor energie (bijvoorbeeld een energiecontract op jouw naam).
  • Een geldig identiteitsbewijs hebt in de vorm van een Nederlands paspoort of identiteitskaart (een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs) of in het bezit bent van een geldig verblijfsvergunning.
  • Een laag inkomen hebt: een gezamenlijk inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm die voor jouw situatie van toepassing is.

Je hebt geen recht op de energietoeslag van de gemeente Raalte als je op 1 september 2023:

  • 18, 19 of 20 jaar oud bent.
  • Student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt. Of geen studiefinanciering (meer) ontvangt, maar hier wel voor in aanmerking komt. (lees ook de informatie onder ‘studenten’ hieronder.
  • in een (zorg)instelling of opvanghuis woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen), de instelling de energiekosten betaalt en niet bij u in rekening brengt.
  • Alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente Raalte en geen eigen woonadres hebt

Hoogte van de energietoeslag

Huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm ontvangen een bedrag van € 800. Voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum, keren wij een bedrag uit van € 300 uit.

In 2022 heeft Raalte ervoor gekozen de energietoeslag op te hogen, om de inwoners op het moment dat de nood het hoogst was extra tegemoet te komen. Inmiddels heeft het kabinet verschillende maatregelen ingevoerd om mensen met een laag inkomen extra te ondersteunen. Om die reden is de energietoeslag voor 2023 lager dan in 2022.

Ondernemers

Voor ondernemers is de hoogte van de energietoeslag afhankelijk van het inkomen. Dit zijn de bedrijfsresultaten (omzet - kosten) - 17% Bbz (bijstand voor zelfstandigen). Als dit onder de gestelde grens blijft, heeft een ondernemer ook recht op energietoeslag.

Studenten

Het wetsvoorstel kent daarnaast een aparte regeling voor studenten waarvan de ouders niet kunnen bijspringen om de hogere energiekosten te betalen. Zij ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 400 via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit geldt voor studenten met een uitwonende basisbeurs en een aanvullende beurs, én voor studenten die langer studeren en eerder een aanvullende beurs kregen. DUO betaalt deze tegemoetkoming vanaf januari 2024 automatisch uit aan de studenten die er recht op hebben.

Bent jij benieuwd of je recht hebt op andere financiële hulp vanuit de gemeente? Kijk dan op Rondkomen in Raalte.

Heb je hulp nodig?

Neem contact met ons op: