Thermostaat éénmalige energietoeslag

Eénmalige energietoeslag

De energieprijzen zijn flink gestegen. Dat merken steeds meer mensen in hun portemonnee. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom in 2022 een eenmalige energietoeslag. Het Rijk heeft de eenmalige energietoeslag van € 800 verhoogd naar € 1300. Daarnaast kunnen nu ook inwoners met een inkomen van 120% tot 130% van de bijstandsnorm een eenmalige energietoeslag van € 500 aanvragen. Ook studenten komen in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag.

De energietoeslag automatisch ontvangen

Sommige inwoners zijn al bekend bij de gemeente Raalte en ontvangen de eenmalige energietoeslag vanzelf. Zij hoeven de energietoeslag dus niet aan te vragen. Dit geldt voor jou als je:

 • al eerder (een gedeelte van) de energietoeslag hebt ontvangen;
 • de energietoeslag al eerder hebt aangevraagd, maar deze is afgewezen omdat je niet aan de inkomensvoorwaarden voldeed. Wij bekijken je aanvraag opnieuw. Wanneer je nu wel aan de voorwaarden voldoet dan ontvang je de energietoeslag alsnog. Je ontvangt hierover een brief;
 • een uitkering van de gemeente Raalte ontvangt (Participatiewet, IOAW, IOAZ of BBZ);
 • dit jaar bijzondere bijstand, een individuele inkomenstoeslag of de Meedoen regeling 18+ hebt ontvangen;
 • bij uw AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de SVB ontvangt.

De energietoeslag aanvragen

Mensen uit de gemeente Raalte die een ander laag inkomen hebben komen ook in aanmerking voor de energietoeslag. Denk aan inwoners met een laag inkomen uit werk, of met een Wajong-uitkering, WW-ers en AOW-ers  zonder of met een klein pensioen. Deze groep inwoners moet de toeslag zelf aanvragen.

Eerst was de eenmalige energietoeslag alleen voor inwoners met een inkomen lager dan 120% van de geldende bijstandsnorm. Maar ook inwoners die daar net boven vallen kunnen in de knel raken door hoge energiekosten. De gemeente Raalte ondersteunt ook deze groep. Inwoners met een inkomen van 120% tot 130% van de bijstandsnorm kunnen een eenmalige energietoeslag van € 500 aanvragen.

Je hebt recht op de energietoeslag van de gemeente Raalte als je op de aanvraagdatum:

 • 21 jaar of ouder bent; en
 • in de gemeente Raalte woont en energiekosten maakt; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebt; en
 • een laag inkomen hebt (het (gezamenlijke) inkomen is lager dan 130% van de bijstandsnorm die op jouw situatie van toepassing is).   

Voor de aanvraag van de energietoeslag wordt er niet gekeken naar eigen vermogen. Hieronder staan in de tabel de bedragen. Dit zijn netto bedragen zonder vakantiegeld.

Overzicht bijstandsnormen per 1 juli 2022

Normen

Bijstandsnorm

120% van de norm

130% van de norm

Alleenstaande/ alleenstaande ouder, 21 jaar tot AOW-leeftijd

€ 1.046,73

€ 1.256,07

€ 1.360,75

Gehuwden, beide partners 21 jaar tot AOW-leeftijd

€ 1.495,33

€ 1.794,39

€ 1.943,93

Alleenstaande/ alleenstaande ouder, vanaf AOW-leeftijd

€ 1.164,39

€ 1.397,26

€ 1.513,71

Gehuwden, waarvan één of beide partners de AOW-leeftijd hebben

€ 1.577,34

€ 1.892,80

€ 2.050,55

Je hebt geen recht op de energietoeslag als je op de aanvraagdatum:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
 • in een (zorg)instelling of opvanghuis woont; of
 • je alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres hebt; of
 • geen energiekosten maakt.

Vraag hier de eenmalige energietoeslag aan

Veel gestelde vragen eenmalige energietoeslag

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is voor mensen met een inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm een bedrag van € 1300 netto per huishouden. Dit is een eenmalige vergoeding voor je energiekosten.

De energietoeslag voor mensen met een inkomen van 120% tot 130% van de bijstandsnorm is € 500 netto per huishouden. Dit bedrag betalen wij in één keer uit.

Hoe werkt het aanvragen van de eenmalige energietoeslag?
 1. Je vult de vragen naar waarheid in.
   
 2. Je levert kopieën, scans of screenshots van alle bewijsstukken in. Die kun je uploaden. Het gaat om de volgende gegevens:
  - Geldig ID bewijs (ook die van je partner);
  - Je laatste salarisspecificatie of loonstrook. Bij wisselende inkomsten lever je van de laatste 3 maanden in. Goed om te weten: ook alimentatie en een pensioen vallen onder inkomsten.
  - Je laatste bankafschrift van het rekeningnummer waar je de vergoeding op wilt ontvangen.

  Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart je gegevens en de bewijsstukken in een dossier.
   
 3. Je zet je handtekening op dit aanvraagformulier met je DigiD. Heb je een partner? Dan moeten jullie beiden een handtekening zetten op de aanvraag.
Wanneer krijg je bericht?

Als je het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld, krijg je zo snel mogelijk bericht of je recht hebt op de energietoeslag. Misschien vragen wij jou om extra informatie.

Worden mijn gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan jouw gegevens bij de aanvraag en ook achteraf controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over jou en je partner opvragen die belangrijk zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of je recht heeft op de energietoeslag.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die je van de Belastingdienst ontvangt.

Betalingsprobleem

Heb je op dit moment betalingsproblemen? Wacht dan niet en neem direct contact met ons op. Wanneer het niet lukt om de geld- of schuldproblemen zelf op te lossen, kunnen wij je hierbij ondersteunen. Ga naar Hulp bij schulden voor meer informatie.

De gemeente Raalte ondersteunt mensen die het financieel moeilijk hebben.  Met tips en overstapmogelijkheden helpen we inwoners besparen op energiekosten. Dit doen wij samen met Gezondverzekerd. Meer informatie hierover lees je op de website van Gezondverzekerd.

Energiekosten verlagen

De gemeente Raalte heeft haar eigen energieloket: Duurzaam Bouwloket Raalte. Via dit loket kun je bijvoorbeeld een gratis energiescan aanvragen. Eén van de energievakmannen komt vrijblijvend bij je langs om je te informeren over de verschillende energiebesparende mogelijkheden. Ook kun je hier een gratis adviesgesprek aanvragen. Meer informatie lees je hier: Duurzaam Bouwloket | Raalte

Heb je nog een andere vraag?

Heb je nog vragen over de eenmalige energietoeslag? De medewerkers van het Sociaal Loket kijken graag naar jouw vraag en bespreken met jou wat mogelijk is om je te helpen.

Wil je mailen naar het Sociaal Loket? Dat kan via wmo@raalte.nl. Het sociaal loket is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer (0572) 34 77 99.