Agrarisch bedrijf weiland koeien en tractor met schudder

De Kracht van Salland

Onder de noemer De Kracht van Salland werken vrijwilligers en organisaties aan nieuwe ontwikkelingen, activiteiten en projecten in het buitengebied via een bottom up aanpak. Het doel: een vitaal Salland. Het netwerk Salland Deal, de 4D initiatieven en Leader Salland zijn onder andere onderdeel van deze aanpak.