Centrum voor Jeugd en Gezin

Heb je een vraag of ondersteuning nodig bij opvoeden en opgroeien? Dan kun je terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin externe-link-icoon(CJG) in Raalte.

Wat doet het CJG?

Het CJG is dé plek waar (aanstaande) ouders, opvoeders en jongeren terecht kunnen voor advies of ondersteuning bij vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Hier kun je elkaar ontmoeten, ervaringen delen, maar ook gewoon antwoord krijgen op vragen. Of samen met het CJG zoeken naar de ondersteuning die nodig is bij de oplossing van een lastige opgroei- of opvoedsituatie.

Hoe werkt het?

In het CJG werken we samen om ouders en hun kinderen goed op weg te helpen. Mensen met kennis van jeugdgezondheidszorg (GGD), maatschappelijk werk (De Kern), lichte (verstandelijke) beperkingen (MEE) en geestelijke gezondheidszorg werken samen in één CJG. Blijkt er meer ondersteuning nodig te zijn? Dan helpen de consulenten jeugd van het Jeugdteam.

Heb je een vraag over ondersteuning bij opvoeden en opgroeien of over leerplicht?

Neem dan contact op:

  • Krijg je nog geen ondersteuning? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ga naar www.cjgraalte.nlexterne-link-icoon of bel naar 0572 – 347470.
  • Heb je een vraag over jeugdhulp die je krijgt via de gemeente? Neem dan contact op met team Jeugd. Stuur een mail naar jeugd@raalte.nl of bel naar 0572 -347799.
  • Heb je een vraag over onderwijs of leerplicht? Stuur een mail naar leerplicht@raalte.nl of bel naar 0572-347799.