youth-child iconCentrum voor Jeugd en Gezin

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kun je terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Ook organiseert het CJG cursussen en workshops over opvoeden.

Wat doet het CJG?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Raalte is dé plek waar (aanstaande) ouders, opvoeders en jongeren terecht kunnen voor advies of ondersteuning bij vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Hier kun je elkaar ontmoeten, ervaringen delen, maar ook gewoon antwoord krijgen op vragen. Of samen met het CJG zoeken naar de ondersteuning die nodig is bij de oplossing van een lastige opgroei- of opvoedsituatie.

Wie helpt jou?

In het CJG werken we samen om ouders en hun kinderen goed op weg te helpen. Mensen met kennis van jeugdgezondheidszorg (GGD), maatschappelijk werk (De Kern) en licht (verstandelijke) beperkingen (MEE) en geestelijke gezondheidszorg werken samen in één CJG. Blijkt er meer hulp nodig te zijn? Dan helpen de consulenten jeugd van het gemeentelijke toegangsteam. Het gemeentelijke toegangsteam en het CJG werken nauw samen.

Het CJG werkt met een integrale aanpak; we kijken naar het hele gezin en naar alle leefgebieden.

Eén gezin, één plan, één regisseur

Als er meer hulpverleners betrokken zijn, krijgt het gezin één aanspreekpunt. De regie van de aanpak van de problemen ligt en blijft bij de opvoeders. Natuurlijk kunnen ze zich daarbij laten helpen door iemand uit hun omgeving of, zo nodig, een professional.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je kijken op www.cjgraalte.nl of bellen met het CJG (0572 347470)

Adres CJG Raalte

Jan van Arkelstraat 1

8101 EN Raalte

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via