Burgemeester Rob Zuidema

Burgemeester

  • Veiligheid
  • Toezicht en Handhaving
  • Bedrijfsvoering
  • Dienstverlening inclusief digitalisering
  • Communicatie
  • Personeel & Organisatie
  • Lobby
  • Opgave: inwoners en Overheidsparticipatie
  • Bestuurlijke vernieuwing