Bouwkavels in Broekland

Bekijk de beschikbare kavels, de nieuwbouwprojecten die nu in ontwikkeling zijn én wat er in de toekomst gebouwd gaat worden.

Beschikbare kavels (in optie)

Op dit moment zijn er geen kavels beschikbaar.

Nieuwbouwlocatie in ontwikkeling

Nieuwbouwplan ’t Broeck in Broekland wordt uitgebreid met een vijfde fase. In het gebied van circa 1,5 hectare komen ongeveer dertig woningen. Het plan zit momenteel in de opstartfase.

In de toekomst

In een nog op te stellen groeibeeld van Broekland gaan we laten zien waar kansen liggen om te wonen, werken of waar voorzieningen nodig zijn. Waar is behoefte aan? Daarover gaan we met plaatselijk belang in gesprek. Ook zetten we binnenkort een vragenlijst uit in het dorp. Zo bepalen we samen wat er voor de toekomst mogelijk is. Dit groeibeeld presenteren we in het najaar.

Contact

Heb je een vraag over bouwkavels? Neem contact op met Marlon Hallink, Linda Bruggink en Lenie Oldemaat via 0572 34 77 99 (maandag tot en met donderdag 08.00 tot 17.00 uur) of info.bouwkavels@raalte.nl.

Zij kijken met je naar de mogelijkheden. Zo beantwoorden zij vragen over bouwmogelijkheden, typen bebouwing en geven ze informatie over financiële regelingen. Ook begeleiden zij je bij vragen over en tijdens het bouwproces. Van de omgevingsvergunning tot het notariscontact en de totstandkoming van de uiteindelijke akte van levering.