permits iconBeschermwaardige bomen

Als gemeente werken we aan het loslaten van overbodig geworden regels. Zo hebben we nu ook de regels voor het kappen van bomen op het eigen erf eenvoudiger gemaakt. Voorheen hadden boomeigenaren voor het kappen van elke boom met een diameter vanaf 35 cm een vergunning nodig. Nu hoeft er binnen de bebouwde kom alléén voor geselecteerde bomen nog een kapvergunning te worden aangevraagd. Deze staan op een lijst van ‘Beschermwaardige bomen’.

De bomen die op de lijst staan zijn van een dusdanige toegevoegde waarde dat de gemeente heeft besloten de vergunningplicht voor het kappen van deze bomen te behouden

Wanneer komt een boom op de lijst?

Een boom kan beschermwaardig zijn wanneer deze in ieder geval gezond is en bijvoorbeeld zichtbaar is vanaf de openbare weg of bijzondere cultuurhistorische waarde heeft. Wilt u exact weten wanneer een boom een beschermwaardige status krijgt? Lees dan de criteria waaraan een boom moet voldoen.

Interactieve kaart

De interactieve kaart geeft weer welke bomen er op de lijst staan en dus vergunningplichtig zijn. Type een adres in de zoekbalk in of scrol naar de locatie. Subsidie voor beschermwaardige bomen

Als een boom beschermwaardig is, verandert in de regelgeving niets. Net als voorheen blijft een kapvergunning nodig wanneer u wilt kappen. Nieuw is dat u als eigenaar van een beschermwaardige boom in aanmerking komt voor een subsidie. Uw boom is waardevol, daarom willen wij u graag financieel ondersteunen in het gezond houden van de boom.

Vermoed je dat er iets aan de hand is met de boom? Of weet je niet goed hoe je de boom moet snoeien? Dan kun je een tegemoetkoming voor de advieskosten aanvragen. De advieskosten worden voor 50% vergoed met een maximum van €250 per aanvraag. Per jaar is er een budget van € 2.500 beschikbaar. Voorwaarde is dat het advies gegeven wordt door een erkend boomverzorgingsbedrijf (te beoordelen door de gemeente Raalte). De subsidie geldt alléén voor gemaakte advieskosten. Niet voor bijvoorbeeld het laten snoeien van een boom.

De subsidie wordt achteraf toegekend. Dit betekent dat je eerst een adviesrapport moet laten opstellen (en betalen), voordat je eventueel voor subsidie in aanmerking komt. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt. Per adres wordt maximaal eens per vijf jaar een bijdrage toegekend. Het adviesrapport en de factuur mogen niet ouder zijn dan twee maanden op het moment van indienen.

Groen Samen Doen

Het maken van de lijst ‘Beschermwaardige bomen’ is een uitwerking van het groenbeleid van de gemeente Raalte. Het groenbeleid is onder de noemer ‘Groen Samen Doen’ door de gemeenteraad vastgesteld. De criteria waarop de voorlopige lijst gebaseerd is, zijn samen met leden van de werkgroep ‘Groene Agenda’ opgesteld.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via