Begraven

Veel mensen denken liever niet na over de dood. Toch krijgen we allemaal tijdens ons leven met de dood te maken.

In de folder Begraafplaatsen gemeente Raalte vindt u informatie over de gemeentelijke begraafplaatsen. In de folder leest u ook over de mogelijkheden voor het begraven en de bestemmingen voor crematie-as in de gemeente Raalte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoon 0572 347 799

Tarieven

Een overzicht van de tarieven begraven en cremeren.

Tarieven begraven 2021

Recht particulier kindergraf (0-12 jaar) op de gemeentelijke begraafplaatsen Heino, Pleegste en Westdorp

 • voor 10 jaar € 715,40
 • voor 20 jaar € .1.430,80
 • voor 30 jaar € 2.146,20

Recht particulier graf of particuliere grafkelder (vanaf 13 jaar) op de gemeentelijke begraafplaatsen Heino, Pleegste en Westdorp

 • voor 10 jaar € 1.430,90
 • voor 20 jaar € 2.861,80
 • voor 30 jaar € 4.292,70
 • voor een grafkelder € 15,15 per m2 bij verwijdering

Voor het begraven van een overledene

 • kinderen (0-12 jaar) € 418,00
 • vanaf 13 jaar € 573,70

Verlengen recht particulier kindergraf (0-12 jaar) op de gemeentelijke begraafplaatsen Heino, Pleegste en Westdorp

 • voor 5 jaar € 357,70
 • voor 10 jaar € 715,40
 • voor 15 jaar € 1.073,10
 • voor 20 jaar € 1.430,80

Verlengen recht particulier graf of particuliere grafkelder (vanaf 13 jaar) op de gemeentelijke begraafplaatsen Heino, Pleegste en Westdorp

 • voor 5 jaar € 715,40
 • voor 10 jaar € 1.430,80
 • voor 15 jaar € 2.146,20
 • voor 20 jaar € 2.861,60

Grafbedekking

Aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning tot plaatsen of vernieuwen gedenksteen die afwijkt van standaard afmetingen € 173,00

Inschrijven en overboeken

Inschrijven en overboeken particulier graf, particulier kindergraf of particuliere grafkelder in daartoe bestemd register € 26,00

Opgraven en herbegraven

 • opgraven één lichaam € 864,90
 • opgraven tweede lichaam in hetzelfde graf € 1.087,90

Opgraven of verwijderen

 • uit particulier graf of particulier kindergraf € 155,70
 • uit particuliere grafkelder € 155,70

Schudden

 • voor het op verzoek van belanghebbende schudden van een graf met één lichaam € 864,90
 • voor het op verzoek van belanghebbende schudden van een graf met twee of meer lichamen € 1.087,90

Tarieven cremeren 2021

Recht particuliere urnenkelder, urnennis in urnenmuur of urnennis in columbarium

 • voor 10 jaar € 715,40
 • voor 20 jaar € 1.430,80
 • voor 30 jaar € 2.146,20

Recht particulier urnengraf

 • voor 10 jaar € 357,70
 • voor 20 jaar € 715,40
 • voor 30 jaar € 1.073,10

Gedenkplaatje

Gedenkplaatje op gedenkveld bij strooiveld voor een periode van 10 jaar € 26,50

Verlengen recht particuliere urnenkelder, urnennis in urnenmuur of urnennis in columbarium

 • voor 5 jaar € 357,70
 • voor 10 jaar € 715,40
 • voor 15 jaar € 1.073,10
 • voor 20 jaar € 1.430,80

Verlengen recht particulier urnengraf

 • voor 5 jaar € 178,85
 • voor 10 jaar € 357,70
 • voor 15 jaar € 536,55
 • voor 20 jaar € 715,40

Voor het bijzetten van een asbus of urn

 • in particulier graf of particulier kindergraf €155,70
 • in particuliere grafkelder € 155,70
 • in particuliere urnenkelder € 103,80
 • in particulier urnengraf € 155,70
 • in particuliere urnennis in urnenmuur € 26,00
 • in particuliere urnennis in columbarium € 155,70

Verstrooien as

 • op verstrooiingsplaats € 112,10

Inschrijven en overboeken

Inschrijven en overboeken particuliere urnenkelder, particuliere urnengraf of particuliere urnennis in daartoe bestemd register € 26,00

Opgraven en verwijderen

 • uit particuliere urnenkelder € 103,80
 • uit particuliere urnengraf € 155,70
 • uit particuliere urnennis of urnenmuur € 26,00
 • uit particuliere urnennis in columbarium € 155,70