Begraven

Veel mensen denken liever niet na over de dood. Toch krijgen we allemaal tijdens ons leven met de dood te maken.

In de folder Begraafplaatsen gemeente Raalte vindt u informatie over de gemeentelijke begraafplaatsen. In de folder leest u ook over de mogelijkheden voor het begraven en de bestemmingen voor crematie-as in de gemeente Raalte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoon 0572 347 799

Tarieven

Een overzicht van de tarieven begraven en cremeren.

Tarieven begraven 2020

Recht particulier kindergraf (0-12 jaar) op de gemeentelijke begraafplaatsen Heino, Pleegste en Westdorp

 • voor 10 jaar € 694,55
 • voor 20 jaar € 1.389,10
 • voor 30 jaar € 2.083,65

Recht particulier graf of particuliere grafkelder (vanaf 13 jaar) op de gemeentelijke begraafplaatsen Heino, Pleegste en Westdorp

 • voor 10 jaar € 1.389,20
 • voor 20 jaar € 2.778,40
 • voor 30 jaar € 4.167,60
 • voor een grafkelder € 15,15 per m2 bij verwijdering

Voor het begraven van een overledene

 • kinderen (0-12 jaar) € 405,80
 • vanaf 13 jaar € 557,00

Voor het begraven van een overledene in een reeds geopend graf

 • kinderen (0-12 jaar) € 202,90
 • vanaf 13 jaar € 278,50

Verlengen recht particulier kindergraf (0-12 jaar) op de gemeentelijke begraafplaatsen Heino, Pleegste en Westdorp

 • voor 5 jaar € 347,25
 • voor 10 jaar € 694,50
 • voor 15 jaar € 1.041,75
 • voor 20 jaar € 1.389,00

Verlengen recht particulier graf of particuliere grafkelder (vanaf 13 jaar) op de gemeentelijke begraafplaatsen Heino, Pleegste en Westdorp

 • voor 5 jaar € 694,55
 • voor 10 jaar € 1.389,10
 • voor 15 jaar € 2.083,65
 • voor 20 jaar € 2.778,20

Grafbedekking

Aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning tot plaatsen of vernieuwen gedenksteen die afwijkt van standaard afmetingen € 168,00

Inschrijven en overboeken

Inschrijven en overboeken particulier graf, particulier kindergraf of particuliere grafkelder in daartoe bestemd register € 25,20

Opgraven en herbegraven

 • opgraven één lijk € 839,75
 • opgraven twee of meer lijken € 1.056,20

Opgraven of verwijderen

 • uit particulier graf of particulier kindergraf € 151,20
 • uit particuliere grafkelder € 151,20

Schudden

 • voor het op verzoek van belanghebbende schudden van een graf met één lijk € 839,75
 • voor het op verzoek van belanghebbende schudden van een graf met twee of meer lijken € 1.056,20

Tarieven cremeren 2020

Recht particuliere urnenkelder, urnennis in urnenmuur of urnennis in columbarium

 • voor 10 jaar € 694,55
 • voor 20 jaar € 1.389,10
 • voor 30 jaar € 2.083,65

Recht particulier urnengraf

 • voor 10 jaar € 347,30
 • voor 20 jaar € 694,60
 • voor 30 jaar € 1.041,90

Gedenkplaatje

Gedenkplaatje op gedenkveld bij strooiveld voor een periode van 10 jaar € 26,50

Verlengen recht particuliere urnenkelder, urnennis in urnenmuur of urnennis in columbarium

 • voor 5 jaar € 347,25
 • voor 10 jaar € 694,50
 • voor 15 jaar € 1.041,75
 • voor 20 jaar € 1.389,00

Verlengen recht particulier urnengraf

 • voor 5 jaar € 173,65
 • voor 10 jaar € 347,30
 • voor 15 jaar € 520,95
 • voor 20 jaar € 694,60

Voor het bijzetten van een asbus of urn

 • in particulier graf of particulier kindergraf €151,20
 • in particuliere grafkelder € 151,20
 • in particuliere urnenkelder € 100,80
 • in particulier urnengraf € 151,20
 • in particuliere urnennis in urnenmuur € 25,20
 • in particuliere urnennis in columbarium € 151,20

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een reeds geopend

 • particulier graf of particulier kindergraf € 75,60
 • particuliere grafkelder € 75,60
 • particuliere urnenkelder € 50,40
 • particulier urnengraf € 75,60
 • particuliere urnennis in urnenmuur € 12,60
 • particuliere urnennis in columbarium € 75,60

Verstrooien as

 • op verstrooiingsplaats € 100,80

Inschrijven en overboeken

Inschrijven en overboeken particuliere urnenkelder, particuliere urnengraf of particuliere urnennis in daartoe bestemd register € 25,20

Opgraven en verwijderen

 • uit particuliere urnenkelder € 100,80
 • uit particuliere urnengraf € 151,20
 • uit particuliere urnennis of urnenmuur € 25,20
 • uit particuliere urnennis in columbarium € 151,20