default iconAanvragen rioolaansluiting

Is jouw (nieuwbouw) woning, bedrijf of pand nog niet aangesloten op de riolering? Laat het pand dan vanaf de perceelgrens aansluiten op het openbare rioolstelsel.

Stuur je aanvraag naar info@raalte.nl. Vermeld in je mail:

 • Je contactgegevens
 • De voorkeurslocatie van de aansluiting
 • Een situatieschets
 • Datum oplevering

Jouw aanvraag wordt getoetst en het type aansluiting wordt bepaald. In overleg met jou plannen we wanneer de aannemer aan de slag kan.

Bestaande uitleggers

 • Vaak zijn binnen nieuwbouwwijken al rioolaansluitingen waarop kan worden aangesloten.
 • Op de erfscheiding moet een erfscheidingsputje geplaatst worden. De gemeente beheert de huisaansluiting tot aan de erfscheidingsput. Leidingwerk op eigen perceel valt onder het beheer van de eigenaar.
 • Deze werkzaamheden kunnen we in de meeste gevallen binnen 3 weken realiseren.

Nieuwe uitleggers

 • Bij losse nieuwbouwwoningen moet vaak een nieuwe uitlegger gemaakt worden. Dit neemt iets meer tijd in beslag.
 • Op de erfscheiding moet een erfscheidingsputje geplaatst worden. De gemeente beheert de huisaansluiting tot aan de erfscheidingsput. Leidingwerk op eigen perceel valt onder het beheer van de eigenaar.
 • Deze werkzaamheden kunnen we in de meeste gevallen binnen 6 weken realiseren.

Kosten

 • Legeskosten en werkelijke kosten van de aansluiting

Voorwaarden

 • De rioolaansluitingen mogen op ieder moment worden aangevraagd.
 • Ook kan een uitlegger in een vroeg stadium gerealiseerd worden. Het aansluiten zelf is pas toegestaan in de laatste drie weken voor de oplevering.
 • Nieuwe rioolaansluitingen mogen alleen gebruikt worden voor de afvoer van afvalwater. Hemelwater wordt verwerkt op eigen terrein.

Aansluiten op een bestaande pompput

 • De gemeente verzorgt de aansluiting op de pompput tot aan de perceelsgrens.
 • Op de perceelsgrens wordt een erfscheidingsputje geplaatst, de gemeente beheert de pompput en het leidingwerk tot aan de perceelsgrens.
 • Deze werkzaamheden kunnen in de meeste gevallen binnen 6 weken worden uitgevoerd. Als de pompput de hoeveelheid water niet aankan moeten er aanpassingen komen in het gemeentelijke stelsel, en loopt de tijd op.

Aansluiten op een nieuwe pompput

 • De gemeente verzorgt de pompput met bijbehorende aansluiting tot aan de perceelsgrens.
 • Op de perceelsgrens wordt een erfscheidingsputje geplaatst, de gemeente beheert de pompput en het leidingwerk tot aan de perceelsgrens.
 • De looptijden van deze werkzaamheden kunnen fors oplopen en hebben te maken met levertijden van materialen, nutsvoorzieningen en de grote van het project. Het is belangrijk zo vroeg mogelijk een rioolaansluiting aan te vragen om zo vertraging te voorkomen.

Kosten

 • Baatbelasting óf Legeskosten + werkelijke kosten van de aansluiting. Het hoogste bedrag is in dit geval leidend.

Voorwaarden

 • De rioolaansluitingen mogen op ieder moment worden aangevraagd.
 • Ook kan een uitlegger in een vroeg stadium gerealiseerd worden. Het aansluiten zelf is pas toegestaan in de laatste drie weken voor de oplevering.
 • Nieuwe rioolaansluitingen mogen alleen gebruikt worden voor de afvoer van afvalwater. Hemelwater wordt verwerkt op eigen terrein.

Ligt je perceel, gerekend vanaf de kadastrale perceelsgrens, tot op 40 meter van de gemeentelijke riolering? Dan ben je verplicht je perceel aan te sluiten. Percelen die op een grotere afstand liggen moeten een individuele zuiveringsvoorziening (IBA) aanleggen.

Heb je bedrijfsafvalwater dat je niet op dezelfde manier kan behandelen als huishoudelijk? Neem dan contact op met ons op via 0572-347799

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via