Aangifte doen van overlijden

Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente. Dit moet gebeuren in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dit.

Bent u uitvaartondernemer, dan kunt u online aangifte doen van overlijden. Hiervoor heeft u e-Herkenning nodig. Heeft u nog niet eerder online aangifte gedaan bij de gemeente Raalte, neem dan eerst contact op via telefoonnummer 0572-347799.

Bent u geen uitvaartondernemer? Dan kunt u de aangifte van een overlijden bij onze balie regelen, hiervoor kunt u een afspraak maken.

Meenemen

  • het geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet;
  • Een doktersverklaring van het overlijden
  • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter.
  • Eventueel het trouwboekje voor het bijwerken van gegevens overlijden

Woonde de overleden persoon in een andere gemeente? U hoeft het overlijden niet zelf door te geven aan deze gemeente. Dit doet de gemeente waarin de persoon overleden is. 

Overlijden in het buitenland

Alle informatie over wat u moet regelen als een familielid of reisgenoot in het buitenland is overleden vindt u op Nederlandwereldwijd.nl

">

Aan de aangifte overlijden zijn geen kosten verbonden.

Voor een afschrift van de overlijdensakte betaalt u € 14,30 (tarief 2022)