Aangifte doen van overlijden

Als iemand overlijdt, moet een arts het overlijden vaststellen. Daarna moet er aangifte worden gedaan, dit gebeurt in de gemeente waar de persoon is overleden. Vaak doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. De ambtenaar van de burgerlijke stand  maakt een akte van overlijden op en geeft ook het verlof tot begraven of cremeren af. Verder zorgt de gemeente ervoor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast.

Bent u uitvaartondernemer, dan kunt u online aangifte doen van overlijden. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. Heeft u nog niet eerder online aangifte gedaan bij de gemeente Raalte, neem dan eerst contact op via telefoonnummer 0572-347799.

Bent u geen uitvaartondernemer? Dan kunt u de aangifte van een overlijden bij onze balie regelen, hiervoor kunt u een afspraak maken.

Aan de balie regelen

Neem onderstaande documenten mee:

  • het geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet;
  • B-enveloppe (een enveloppe voor het CBS. Hierin is een formulier gevoegd waarop de geneeskundige de doodsoorzaak vermeldt);
  • bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer;
  • bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie;
  • als uitstel van crematie/begrafenis noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een geneeskundige;
  • als er sprake is van ontleding: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding;
  • eventueel het trouwboekje voor het bijwerken van gegevens overlijden

Woonde de overleden persoon in een andere gemeente? U hoeft het overlijden niet zelf door te geven aan deze gemeente. Dit doet de gemeente waarin de persoon overleden is. 

Is  iemand in uw omgeving tijdens een bezoek aan het buitenland overleden? Medewerkers van de ambassade, het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen u helpen. U moet het overlijden ook melden bij de gemeente waar de overledene woonde. U hebt hiervoor een overlijdensakte nodig. Soms moet de akte een apostille of legalisatie hebben. Dit geeft aan dat het document echt is. Kijk hiervoor op de website van de Rijksoverheid.

Aangifte doen van overlijden is gratis. Een kopie van de overlijdensakte kost € 13,80. Een meertalig modelformulier kost € 13,80.

(tarieven 2020)