Zwolseweg Dorpsstraat

In 2021 is gestart met onderzoeken gericht op de Zwolseweg en Dorpsstraat in Heino, met als doel beter inzicht te krijgen in het huidige functioneren. De resultaten uit de onderzoeken gebruiken we bij de vervolgstappen. Ook is een enquête uitgezet om erachter te komen wat de bewoners van Heino van de onderzoeksomgeving vinden.

Reacties op de enquête

De reacties op de enquête zijn erg waardevol voor ons. We hebben reacties ontvangen van bewoners aan de Zwolseweg, Dorppsstraat en de Van der Cappellenweg. Maar ook van overige inwoners uit Heino en omgeving. In totaal ging het om 250 reacties. Dank daarvoor! De resultaten van de enquête nemen we mee bij de vervolgstappen. Verder is door een groot aantal inwoners aangegeven graag actief betrokken te blijven bij het vervolgproces. 

Stand van zaken onderzoeken

De onderzoeken die we uitvoeren, zijn gericht op onder meer verkeer, groen, wegen, nutsvoorzieningen, klimaat, water en riolering. We verwachten de onderzoeken in de loop van het tweede kwartaal van 2022 af te ronden. 

Vooruitblik

Met de informatie die is opgehaald met de enquête én de resultaten vanuit de onderzoeken willen we komen tot een integrale opgave voor een toekomstbestendige Zwolseweg en Dorpsstraat in Heino. In de komende periode werken we dit verder uit. Hierbij stemmen we af met een aantal vertegenwoordigers uit de buurt en Plaatselijk Belang Heino, met name als het gaat over hoe we bewoners en ander belanghebbenden een rol gaan geven. In de volgende nieuwsbrief informeren we u over de vervolgstappen en op welke wijze we samen met de omgeving en Plaatselijk Belang Heino werken aan het komen tot een integrale opgave. Het gehele traject van onderzoeken tot en met aanbesteding en uitvoering neemt naar verwachting enkele jaren in beslag.