default iconZonnepanelen op de grond

Heb je geen ruimte op het dak of wil je meer zonnepanelen plaatsen? Wellicht zijn panelen in de tuin een optie. We kijken eerst of zonnepanelen op het dak mogelijk zijn. Is dit niet het geval? Dan pas kijken we of de zonnepanelen op de grond geplaatst kunnen worden, binnen het bestemmingsvlak of eventueel buiten het bouwvlak. 

Stappenplan

Aan de hand van de volgende stappen wordt bepaald of een omgevingsvergunning voor plaatsing van grondgebonden zonnepanelen verleend kan worden. 

 1. Kunnen de zonnepanelen op een dak geplaatst worden?
  Ja? Dan kunt u geen grondgebonden zonnepanelen plaatsen.
  Nee? Ga naar stap 2. Denk aan situaties zoals een schaduwrijk dak, (brand)veiligheidsrisico’s (bijvoorbeeld bij een rieten dak), aantasting van monumentale of karakteristieke waarden of een onpraktische dakindeling. Een reden kan ook zijn dat het dak niet voldoende ruimte biedt om in de gehele energiebehoefte te voorzien.
   
 2. Zijn grondgebonden zonnepanelen binnen het bouwvlak  mogelijk?
  Ja? Dan kunt u geen grondgebonden zonnepanelen plaatsen.
  Nee? Ga naar stap 3. Denk aan situaties zoals onvoldoende beschikbare ruimte of schaduw. 

  3. Grondgebonden zonnepanelen buiten het bouwvlak zijn mogelijk als: 
  a. De zonnepanelen worden gebruikt voor de energiebehoefte van het huishouden van het erf waarbij de panelen worden geplaatst;
  b. De maximale hoogte van de zonnepanelen is 1,30 meter;
  c. Er mag geen hinder voor de omgeving optreden;
  d. Er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en zicht op de panelen vanaf de openbare weg en omliggende erven wordt zoveel mogelijk voorkomen;
  e. De zonnepanelen worden aansluitend aan het bouwvlak gerealiseerd;
  f. De netto oppervlakte aan zonnepanelen is maximaal 100 m².

Lees hier alle Beleidsregels voor kleinschalige initiatieven grondgebonden zonnepanelen.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via