Zonnepanelen op de grond

Heb je geen ruimte op het dak of wil je meer zonnepanelen plaatsen? Misschien zijn panelen in de tuin een optie. We kijken eerst of zonnepanelen op het dak mogelijk zijn. Is dit niet het geval? Dan pas kijken we of de zonnepanelen op de grond geplaatst kunnen worden, binnen het bestemmingsvlak of eventueel buiten het bouwvlak. 

Stappenplan

Aan de hand van de volgende stappen bepalen we of we je een vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op de grond kunnen verlenen. 

1. Kunnen de zonnepanelen op een dak geplaatst worden?

Ja? Dan kun je geen zonnepanelen op de grond plaatsen.
Nee? Ga naar stap 2. 
Denk aan situaties zoals een schaduwrijk dak, (brand)veiligheidsrisico’s (bijvoorbeeld bij een rieten dak), aantasting van monumentale of karakteristieke waarden, een onpraktische dakindeling of niet voldoende ruimte op het dak om in de gehele energiebehoefte te voorzien.

2. Zijn zonnepanelen op de grond binnen het bouwvlak mogelijk?

Ja? Dan mag je zonnepanelen op de grond plaatsen. Hier is wel een vergunning voor nodig.
Nee? Ga naar stap 3. 
Denk aan situaties zoals onvoldoende beschikbare ruimte of schaduw. 

3. Zijn zonnepanelen op de grond buiten het bouwvlak mogelijk?

Ja? Je mag zonnepanelen op de grond plaatsen, als:

  • De zonnepanelen worden gebruikt voor de energiebehoefte van het huishouden van het erf waarbij de panelen worden geplaatst;
  • De maximale hoogte van de zonnepanelen 1,30 meter is;
  • Er geen hinder voor de omgeving is;
  • Er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing en zicht op de panelen vanaf de openbare weg en omliggende erven zoveel mogelijk wordt voorkomen;
  • De zonnepanelen aansluitend aan het bouwvlak worden gerealiseerd;
  • De netto oppervlakte aan zonnepanelen maximaal 100 m² is.

Lees hier alle Beleidsregels voor kleinschalige initiatieven grondgebonden zonnepanelenexterne-link-icoon.