bloemen

ZIN of PGB?

Komt u in aanmerking voor hulp uit de Wmo of Jeugd? Dan zijn er twee mogelijkheden om de ondersteuning te regelen: Persoonsgebonden budget (pgb) of Zorg in natura (ZIN).

Kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget?

U hebt contact gehad met het toegangsteam van de Gemeente Raalte. U krijgt ondersteuning, omdat u of uw kind bijvoorbeeld begeleiding nodig heeft. Wat nodig is, is met u besproken. U kunt kiezen uit twee mogelijkheden om deze ondersteuning te regelen:

Pgb (persoonsgebonden budget)

Het bedrag dat u als pgb krijgt, is uw budget. Hiermee koopt u zelf uw zorg in. U kiest zelf wie uw zorgverlener is. Het kan een beroepskracht zijn, maar ook een familielid of bekende. U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die u krijgt. U doet zelf de bijbehorende administratie zoals het afsluiten van de overeenkomst en het indienen van rekeningen.

Zin (zorg in natura)

De zorgaanbieder biedt de zorg die u nodig hebt. U kunt zelf kiezen uit de lijst met aanbieders, waar wij een contract mee hebben. U maakt zelf afspraken over de dagen of tijden waarop u zorg krijgt. Wij bewaken de kwaliteit van uw zorg en betalen de kosten direct aan de zorgaanbieder. U hoeft verder zelf niets te doen. In deze lijst vindt u de aanbieders voor Wmo. Op deze website vindt u de aanbieders voor Jeugd.

Als u kiest voor een pgb

Wilt u uw ondersteuning of voorziening regelen met een pgb? Dan vragen wij u om duidelijk aan te geven waarom u dat wilt en hoe u het geld wilt uitgeven. Daarvoor vult u het budgetplan pgb wmo in. Wij bekijken dan samen met u:

  • Of een pgb mogelijk is.
  • Welke zorg u vergoed krijgt.
  • Hoe lang u een pgb krijgt.
  • Hoe hoog uw budget wordt.

Hierna ontvangt u een beschikking. Daarmee kunt u afspraken maken met uw zorgverlener over het werk, de tijden dat u zorg krijgt en het bedrag dat u daarvoor betaalt. U zet deze afspraken samen op papier. Dit heet een zorgovereenkomst. Wij adviseren u om een voorbeeld van de sociale verzekeringsbank (SVB) te gebruiken. Wij controleren uw overeenkomst samen met de SVB. Na goedkeuring kunt u uw pgb gebruiken. De SVB beheert uw pgb-budget. U stuurt de rekeningen naar de SVB. De SVB betaalt de mensen die u zorg geven. Meer informatie vindt u op de website van de sociale verzekeringsbank (SVB).

Wilt u dat iemand uw zaken voor u regelt? Dan kunt u hier iemand voor machtigen. Dat is een vertegenwoordiger. Uw vertegenwoordiger mag bijvoorbeeld namens u zorgovereenkomsten ondertekenen of uw administratie doen.

Tip: doe de pgb-test

Op de website van doe de pgb test kunt u een test doen. Deze geeft u inzicht in wat er komt kijken bij het beheer van een pgb. Zo kunt u onderzoeken of een pgb bij u past en of u het zelf kunt beheren. Lijkt een pgb u lastig, dan kunt u kiezen voor zorg in natura.

Eigen bijdrage voor ondersteuning

U betaalt soms een eigen bijdrage voor de ondersteuning, zowel bij zin als bij een pgb. Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK. Voor Jeugd is er geen eigen bijdrage van toepassing.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Telefoon 0572 34 77 99
E-mail Info@raalte.nl
Bezoekadres Zwolsestraat 16,  Raalte
Postadres

Postbus 140, 
8100 AC  Raalte

Bezoekadres gemeentewerf , alleen op afspraak Enkstraat 27, Raalte

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag 8:30 uur - 13:00 uur
Dinsdag 8:30 uur - 13:00 uur
  17:00 uur - 20:00 uur
Woensdag 8:30 uur - 13:00 uur
Donderdag 8:30 uur - 13:00 uur
Vrijdag 8:30 uur - 13: 00 uur

Wij zijn bereikbaar via