ZIN of PGB?

Komt u in aanmerking voor hulp uit de Wmo of Jeugd? Dan zijn er twee mogelijkheden om de ondersteuning te regelen: Persoonsgebonden budget (pgb) of Zorg in natura (ZIN).

Kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget?

U hebt contact gehad met het toegangsteam van de Gemeente Raalte. U krijgt ondersteuning, omdat u of uw kind bijvoorbeeld begeleiding nodig heeft. Wat nodig is, is met u besproken. U kunt kiezen uit twee mogelijkheden om deze ondersteuning te regelen:

Pgb (persoonsgebonden budget)

Het bedrag dat u als pgb krijgt, is uw budget. Hiermee koopt u zelf uw zorg in. U kiest zelf wie uw zorgverlener is. Het kan een beroepskracht zijn, maar ook een familielid of bekende. U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die u krijgt. U doet zelf de bijbehorende administratie zoals het afsluiten van de overeenkomst en het indienen van rekeningen.

Zin (zorg in natura)

De zorgaanbieder biedt de zorg die u nodig hebt. U kunt zelf kiezen uit de lijst met aanbieders, waar wij een contract mee hebben. U maakt zelf afspraken over de dagen of tijden waarop u zorg krijgt. Wij bewaken de kwaliteit van uw zorg en betalen de kosten direct aan de zorgaanbieder. U hoeft verder zelf niets te doen. In deze lijst vindt u de aanbieders voor Wmo. Op deze website vindt u de aanbieders voor Jeugd.

Als u kiest voor een pgb

Wilt u uw ondersteuning of voorziening regelen met een pgb? Dan vragen wij u om duidelijk aan te geven waarom u dat wilt en hoe u het geld wilt uitgeven. Daarvoor vult u het budgetplan pgb wmo in. Wij bekijken dan samen met u:

  • Of een pgb mogelijk is.
  • Welke zorg u vergoed krijgt.
  • Hoe lang u een pgb krijgt.
  • Hoe hoog uw budget wordt.

Hierna ontvangt u een beschikking. Daarmee kunt u afspraken maken met uw zorgverlener over het werk, de tijden dat u zorg krijgt en het bedrag dat u daarvoor betaalt. U zet deze afspraken samen op papier. Dit heet een zorgovereenkomst. Wij adviseren u om een voorbeeld van de sociale verzekeringsbank (SVB) te gebruiken. Wij controleren uw overeenkomst samen met de SVB. Na goedkeuring kunt u uw pgb gebruiken. De SVB beheert uw pgb-budget. U stuurt de rekeningen naar de SVB. De SVB betaalt de mensen die u zorg geven. Meer informatie vindt u op de website van de sociale verzekeringsbank (SVB).

Wilt u dat iemand uw zaken voor u regelt? Dan kunt u hier iemand voor machtigen. Dat is een vertegenwoordiger. Uw vertegenwoordiger mag bijvoorbeeld namens u zorgovereenkomsten ondertekenen of uw administratie doen.

Tip: doe de pgb-test

Op de website van doe de pgb test kunt u een test doen. Deze geeft u inzicht in wat er komt kijken bij het beheer van een pgb. Zo kunt u onderzoeken of een pgb bij u past en of u het zelf kunt beheren. Lijkt een pgb u lastig, dan kunt u kiezen voor zorg in natura.

Eigen bijdrage voor ondersteuning

U betaalt soms een eigen bijdrage voor de ondersteuning, zowel bij zin als bij een pgb. Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK. Voor Jeugd is er geen eigen bijdrage van toepassing.