default iconZIN of PGB?

Kom je in aanmerking voor hulp uit de Wmo of Jeugd? Dan zijn er twee mogelijkheden om de ondersteuning te regelen: Persoonsgebonden budget (pgb) of Zorg in natura (ZIN).

Kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget?

Je hebt contact gehad met het toegangsteam van de Gemeente Raalte. Je krijgt ondersteuning, omdat jij of jouw kind bijvoorbeeld begeleiding nodig heeft. Wat nodig is, is met je besproken. Je kunt kiezen uit twee mogelijkheden om deze ondersteuning te regelen:

Pgb (persoonsgebonden budget)

Het bedrag dat je als pgb krijgt, is jouw budget. Hiermee koop je zelf zorg in. Je kiest zelf wie de zorgverlener is. Het kan een beroepskracht zijn, maar ook een familielid of bekende. Je bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die je krijgt. Je doet zelf de bijbehorende administratie zoals het afsluiten van de overeenkomst en het indienen van rekeningen.

Zin (zorg in natura)

De zorgaanbieder biedt de zorg die nodig is. Je kunt zelf kiezen uit de lijst met aanbieders, waar wij een contract mee hebben. Je maakt zelf afspraken over de dagen of tijden. Wij bewaken de kwaliteit van de zorg en betalen de kosten direct aan de zorgaanbieder. Je hoeft verder zelf niets te doen. In deze lijst vind je de aanbieders voor Wmo. Op deze website vind je de aanbieders voor Jeugd.

Als je kiest voor een pgb

Wil je de ondersteuning of voorziening regelen met een pgb? Dan vragen wij om duidelijk aan te geven waarom je dat wilt en hoe je het geld wilt uitgeven. Daarvoor vul je het budgetplan pgb wmo in. Wij bekijken dan samen:

  • Of een pgb mogelijk is.
  • Welke zorg je vergoed krijgt.
  • Hoe lang je een pgb krijgt.
  • Hoe hoog het budget wordt.

Hierna ontvang je een beschikking. Daarmee kun je afspraken maken met de zorgverlener over het werk, de tijden dat je zorg krijgt en het bedrag dat je daarvoor betaalt. Je zet deze afspraken samen op papier. Dit heet een zorgovereenkomst. Wij adviseren je om een voorbeeld van de sociale verzekeringsbank (SVB) te gebruiken. Wij controleren de overeenkomst samen met de SVB. Na goedkeuring kun je de pgb gebruiken. De SVB beheert het pgb-budget. Je stuurt de rekeningen naar de SVB. De SVB betaalt de mensen die de zorg geven. Meer informatie vind je op de website van de sociale verzekeringsbank (SVB).

Wil je dat iemand de zaken voor je regelt? Dan kun je hier iemand voor machtigen. Dat is een vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger mag bijvoorbeeld namens jou zorgovereenkomsten ondertekenen of jouw administratie doen.

Tip: doe de pgb-test

Op de website van doe de pgb test kun je een test doen. Deze geeft je inzicht in wat er komt kijken bij het beheer van een pgb. Zo kun je onderzoeken of een pgb bij  je past en of  je het zelf kunt beheren. Lijkt een pgb  je lastig, dan kun je kiezen voor zorg in natura.

Eigen bijdrage voor ondersteuning

Je betaalt soms een eigen bijdrage voor de ondersteuning, zowel bij zin als bij een pgb. Meer informatie over de eigen bijdrage kun je vinden op de website van het CAK. Voor Jeugd is er geen eigen bijdrage van toepassing.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via