Ondersteuning (Wmo) | Welzijn | Jeugd

Ondersteuning (Wmo)

Ondersteuning (wmo)

We zorgen er samen voor dat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen en zo goed mogelijk mee kan doen in de samenleving.

Ondersteuning thuis

Ondersteuning thuis| Sociaal loket | Huishoudelijke hulp | Ondersteuning| Maatschappelijke opvang en beschermd wonen | Ondersteuning regelen: PGB of Zorg in natura | Eigen bijdrage en zorgkostenVervoer | Parkeren

Mantelzorgers en vrijwilligers

Bent u mantelzorger? | Vrijwilligerswerk | Actieplan mantelzorgondersteuning

Gezondheid en welzijn

Kr8vanRaalte | Welzijn en ontmoeting | Hulplijnen en meldpunten

Jeugd

Jeugd

Opgroeien en opvoeden is leuk, uitdagend en soms spannend of ontroerend, maar ook wel eens teveel of te moeilijk om alleen te doen. 

Opvoeden en opgroeien

Centrum voor Jeugd en Gezin: vragen over opvoeden en opgroeien | Jeugdgezondheidszorg

Jeugdhulp

Jeugdhulp in Raalte | Zijn er zorgen? | Hulplijnen en meldpunten jeugd