Belastingen

Persoonlijke belastingpagina >

persoonlijke belastingpagina

Op uw persoonlijke belastingpagina kunt u informatie opvragen over uw aanslag/beschikking gemeentelijke belastingen. U heeft hiervoor uw DigiD inloggegevens nodig.

Kwijtschelding belasting en heffingen >

kwijtschelding belastingen en heffingen

Heeft u een laag inkomen en kunt u daardoor de belastingen en heffingen niet betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. 

Bezwaar indienen gemeentelijke belastingen >

bezwaar indienen gemeentelijke belastingen

Als u het niet eens bent met de beschikking WOZ dan kunt u een bezwaar indienen. 

Automatische incasso voor gemeentebelastingen >

automatische incasso

U kunt de gemeentelijke belastingen via automatische incasso betalen. Hiervoor machtigt u de Regionale Belastingsamenwerking. Uw aanslag wordt dan in termijnen automatisch afgeschreven van uw rekening.

Betalingsregeling voor gemeentebelastingen >

betalingsregeling gemeentelijke belastingen

Is het voor u niet mogelijk gebruik te maken van een automatische incasso, maar wilt u de aanslag wel in termijnen betalen? Vraag dan zo snel mogelijk een betalingsregeling of uitstel van betaling aan.

Onroerendezaakbelasting >

huis

Een eigenaar van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een huis, winkle of kantoorpand, betaalt onroerendezaakbelasting (ozb).

Afvalstoffenheffing >

Afvalstoffenheffing

De gemeente zamelt het huishoudelijk afval in. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing. Raalte gebruikt het diftar systeem. Met diftar heeft u zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Forensenbelasting >

forensenbelasting

Indien u als burger in een andere gemeente bent ingeschreven, maar in de gemeente Raalte een tweede woning heeft, dan kunt u een aanslag verwachten voor het betalen van forensenbelasting. 

Toeristenbelasting

toeristenbelasting

Als u gelegenheid biedt tot verblijf met overnachting. Het gaat hier om alle vormen van verblijf, zoals Airbnb, campings en kamerverhuur.

Rioolheffing >

rioolheffing

De bewoner of huurder van een pand die gebruikmaakt van de gemeentelijke riolering, betaalt rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het beheren, onderhouden en verbeteren van het rioolstelsel.