Wijziging doorgeven

Ontvang je een uitkering of bijzondere bijstand? En verandert er iets in jouw situatie? Bijvoorbeeld als je werk hebt gevonden, gaat samenwonen of een erfenis hebt ontvangen. Geef dit dan aan ons door het formulier in te vullen en aan ons op te sturen.