adult iconWie mag stemmen?

De meeste inwoners van 18 jaar en ouder mogen voor beide verkiezingen een stem uitbrengen. Bepalend daarvoor is onder meer of je op 30 januari 2023 in de provincie Overijssel en/of in het gebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta woont; de hele gemeente Raalte ligt binnen de grenzen van deze bestuursorganen.

Voor het mogen stemmen voor provinciale staten en voor de waterschappen gelden op enkele onderdelen andere regels. Zie daarvoor de Kieswet en de website van de Kiesraad.

De gemeente Raalte zal zelf beoordelen of en voor welke besturen je een stem mag uitbrengen. Je krijgt daarvoor dan begin maart 2023 een stempas, waarmee je kunt gaan stemmen. Je hoeft daarvoor zelf niets te doen. Je krijgt rond die tijd ook informatie over de partijen en kandidaten waarop je kunt stemmen.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via