Wethouder Gerria Toeter

Wethouder en 2e locoburgemeester

Sociaal en leefbaarheid

 • Opgave: inclusieve wijken en dorpen
 • Sociaal domein breed
 • WMO, jeugd en onderwijs
 • Werk en inkomen
 • Welzijn, Raalte gezond
 • Minima en schulddienstverlening
 • Participatiewet en inburgering 
 • Sport

Contactwethouder

 • Broekland
 • Laag Zuthem

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Advies van Moedige Dialoog Nederland (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur GGD IJsselland (onbezoldigd)
 • Lid Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland) (onbezoldigd)
 • Lid Regionaal Samenwerkingsverband Beschermd Wonen Maatschappelijke Omvang (onbezoldigd)
 • Voorzitter Platform Sociaal Domein VNG Overijssel (onbezoldigd)
 • Lid Bestuur VNG Overijssel (onbezoldigd)

Overzicht declaraties

 • 3e kwartaal 2022. Zakelijke dienstreizen € 299,32
 • 2e Kwartaal 2022. Zakelijke dienstreizen € 296,69
 • 1e Kwartaal 2022. Zakelijke dienstreizen € 61,60