Wethouder Gerria Toeter

Wethouder en 2e locoburgemeester

Sociaal en leefbaarheid

 • Opgave: inclusieve wijken en dorpen
 • Sociaal domein breed
 • WMO, jeugd en onderwijs
 • Werk en inkomen
 • Welzijn, Raalte gezond
 • Minima en schulddienstverlening
 • Participatiewet en inburgering 
 • Sport

Contactwethouder

 • Broekland
 • Laag Zuthem

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Advies van Moedige Dialoog Nederland (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur GGD IJsselland (onbezoldigd)
 • Voorzitter Platform Sociaal Domein VNG Overijssel (onbezoldigd)
 • Lid Bestuur VNG Overijssel (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Dolfijnenhuis Kampen (bezoldigd)

Overzicht declaraties

1e kwartaal 2024Zakelijke dienstreizen€ 411,92
4e kwartaal 2023Zakelijke reiskosten€ 475,16
3e kwartaal 2023Zakelijke reiskosten€ 654,25
2e kwartaal 2023Zakelijke reiskosten€ 215,63
1e kwartaal 2023Zakelijke reiskosten€ 379,10
4e kwartaal 2022Zakelijke dienstreizen€ 365,40
3e kwartaal 2022Zakelijke dienstreizen€ 299,32
2e kwartaal 2022Zakelijke dienstreizen€ 296,69
1e kwartaal 2022Zakelijke dienstreizen € 61,60