Wethouder Alexander Kreule

Wethouder en 3e locoburgemeester

Stedelijke ontwikkeling en financiën

  • Opgave: Verstedelijkingsstrategie
  • Volkshuisvesting en woningbouw
  • Gebiedsontwikkelingen nieuwe woningbouwlocaties zowel inbreiding en uitbreidinglocaties
  • Gebiedsontwikkelingen nieuwe bedrijventerreinen 
  • Grondzaken en grondbeleid
  • Financiën

Contactwethouder

  • Lierderholthuis
  • Mariënheem

Overzicht declaraties

  • 3e kwartaal 2022. Zakelijke dienstreizen € 257,32.