Wethouder Alexander Kreule

Wethouder en 3e locoburgemeester

Stedelijke ontwikkeling en financiën

  • Opgave: Verstedelijkingsstrategie
  • Volkshuisvesting en woningbouw
  • Gebiedsontwikkelingen nieuwe woningbouwlocaties en bedrijventerreinen zowel inbreiding en uitbreidinglocaties
  • Visie dorpsrand Heino
  • Grondzaken en grondbeleid
  • Financiën
  • Warmtetransitie
  • Afvalbeleid

Contactwethouder

  • Lierderholthuis
  • Mariënheem

Overzicht declaraties

1e kwartaal 2024Zakelijke dienstreizen€ 108,79
4e kwartaal 2023Zakelijke reiskosten€ 294,84
3e kwartaal 2023Zakelijke reiskosten€ 320.86
2e kwartaal 2023Zakelijke reiskosten€ 115,29
1e kwartaal 2023Zakelijke reiskosten€ 393,94
4e kwartaal 2022Zakelijke dienstreizen€ 248,64
3e kwartaal 2022Zakelijke dienstreizen€ 257,32