Wet waardering onroerende zaken (WOZ beschikking)

De Regionale belastingsamenwerking bepaalt de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond volgens de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Die waarde staat op uw beschikkings- en aanslagbiljet. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de aanslag onroerende zaakbelastingen. Ook de belastingdienst en het waterschap maken gebruik van de WOZ-waarde.

De Regionale belastingsamenwerking bepaalt wat uw woning of bedrijfspand waard is als deze verkocht zou worden op de waardepeildatum: 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. We bepalen de waarde alsof uw woning leeg staat en de nieuwe eigenaar er meteen in kan. Er wordt gekeken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Hierbij houden we onder andere rekening met verschillen in grootte, ligging, staat van onderhoud en bijgebouwen.

  • De gemeente bepaalt de waarde van een onroerende zaak (WOZ-waarde). De waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.
  • De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, is de waarde die de woning of andere onroerende zaken had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

De WOZ-waarde die u in 2020 ontvangt heeft waardepeildatum 1 januari 2019.

Op www.wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van woningen in uw gemeenten bekijken. De WOZ-waarden worden wekelijks bijgewerkt.

Wij geven graag snel antwoord op al uw vragen via snelantwoord@dowr.nl. Denkt u dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Of heeft u een andere vraag? Dan kunt u dat aangeven via snelantwoord@dowr.nl. Dit  kan tot 28 maart 2020. Vermeld waarom u reageert. U krijgt dan binnen een paar werkdagen antwoord. Bent u het niet eens met dit antwoord, dan kunt u binnen de wettelijke termijnen bezwaar maken. Dit termijn loopt tot en met 12 april 2020.

Bezwaar maken

Let op: heeft u al gemaild naar snelantwoord@dowr.nl, dan hoeft u nog geen bezwaar te maken. Wacht eerst het antwoord af en maak daarna eventueel bezwaar.

Heeft u vragen? Mail, bel, app of kom langs.

U kunt uw vragen over de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) ook stellen via WhatsApp