Wet waardering onroerende zaken (WOZ beschikking)

De Regionale belastingsamenwerking bepaalt de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond volgens de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Die waarde staat op uw beschikkings- en aanslagbiljet. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de aanslag onroerende zaakbelastingen. Ook de belastingdienst en het waterschap maken gebruik van de WOZ-waarde.

De Regionale belastingsamenwerking bepaalt wat uw woning of bedrijfspand waard is als deze verkocht zou worden op de waardepeildatum: 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. We bepalen de waarde alsof uw woning leeg staat en de nieuwe eigenaar er meteen in kan. Er wordt gekeken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Hierbij houden we onder andere rekening met verschillen in grootte, ligging, staat van onderhoud en bijgebouwen.

  • De gemeente bepaalt de waarde van een onroerende zaak (WOZ-waarde). De waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.
  • De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, is de waarde die de woning of andere onroerende zaken had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

De WOZ-waarde die u in 2020 ontvangt heeft waardepeildatum 1 januari 2019.

Op www.wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van woningen in uw gemeenten bekijken. De WOZ-waarden worden wekelijks bijgewerkt.

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wilt u een online bezwaarschrift indienen? Dan kunt u dit doen via uw persoonlijke bezwaarformulier.Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking. 

Heeft u vragen? Mail, bel, app of kom langs.

U kunt uw vragen over de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) ook stellen via WhatsApp