Vroegsignalering

Vroegsignalering: hulp bij betalingsachterstand

We willen mensen met een betalingsachterstand snel helpen. Daarom heeft gemeente Raalte afspraken gemaakt met energiemaatschappijen, zorgverzekeraars, drinkwaterbedrijven en woningverhuurders.

Zij geven een seintje als er sprake is van een betalingsachterstand bij iemand. Wij nemen dan contact op met een persoonlijk hulpaanbod. Deze manier van werken noemen we vroegsignalering.

Mag dat zomaar?

Het tijdig opsporen van schulden is sinds 1 januari 2021 een wettelijke taak voor alle gemeenten. Dit staat in de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Met de vroegsignalering willen we een aantal dingen bereiken:

  • Het tegengaan van betalingsachterstanden
  • Zorgen dat vaste lasten weer betaald worden
  • Voorkomen van allerlei vervelende zaken zoals hoge incassokosten, rechtszaken, ontruimingen, het afsluiten van gas, water of elektriciteit.

Wie zien mijn gegevens?

De gegevens die doorgegeven worden aan de gemeente zijn alleen zichtbaar in een beveiligde omgeving. Alleen de medewerkers die zich met vroegsignalering bezighouden hebben toegang tot deze gegevens. Het gaat hier om NAW, BSN, telefoon, e-mail en betalingsachterstand.

Na een periode van zes maanden worden de persoonsgegevens automatisch vernietigd.

Hoe zit het verder met mijn privacy?

Partijen waarmee afspraken zijn gemaakt zijn verplicht om, na het voeren van een sociaal incassotraject, betalingsachterstanden aan gemeenten te melden. Heeft u als klant bezwaar tegen het uitwisselen van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat tijdens het incassotraject aangeven. Uw gegevens worden dan niet meegenomen in de signalen naar de gemeente.

De uitwisseling en verwerking van de persoonlijke gegevens vindt plaats binnen de geldende wet- en regelgeving zoals de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming.)

In de privacyverklaring vindt u meer informatie over hoe de gemeente Raalte omgaat met persoonsgegevens. Ook kunt u uw gegevens inzien, aanpassen en verwijderen.