Vakantie doorgeven

Inwoners die bijstand van ons ontvangen hebben het recht om met behoud van uitkering buiten de gemeente Raalte te verblijven of op vakantie te gaan. Hiervoor geldt wel een aantal regels:

  • Uw vakantie mag geen nadelige gevolgen hebben voor de verplichtingen die aan u zijn opgelegd, zoals de sollicitatieverplichtingen en de re-integratieafspraken die met u zijn gemaakt.
  • U meldt uw vakantie in binnen- of buitenland uiterlijk vier weken van tevoren via het e-formulier Vakantie en uitkering.
  • Bij verblijf in het buitenland geldt een maximale periode van vier weken.
  • Bij terugkomst in Nederland meldt u zich op de eerstvolgende werkdag bij de balie in het gemeentehuis.

Aanvraag vakantie

Vraag uw vakantie of uw verblijf buiten de gemeente Raalte aan door het invullen van het formulier Vakantie en uitkering (DigiD).

Let op!

Krijgt u een uitkering voor een gezin, dan moet u voor ieder gezinslid een aparte aanvraag doen via het formulier Vakantie en uitkering(DigiD).