Overzicht regelingen rondkomen in Raalte

Regelingen vanuit de rijksoverheid

Regeling voor wie omschrijving Hoe?
Zorgtoeslag 18+ Bijdrage in de kosten van de ziektekostenverzekering Ga naar belastingdienst/toeslagen 
Huurtoeslag 18+ Bijdrage in de kosten van een huurwoning Ga naar belastingdienst/toeslagen
Kindergebonden budget 18+ Bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van uw kinderen Ga naar belastingdienst/toeslagen
Kinderopvangtoeslag 18+ Bijdrage in de kosten van de kinderopvang Ga naar belastingdienst/toeslagen
Studiefinanciering 18+ Bijdrage in de studiekosten Ga naar duo.nl
Dubbele kinderbijslag 18+ Bijdrage in de kosten voor kinderen die intensieve zorg nodig hebben Ga naar svb.nl/kinderbijslag

Gemeentelijke regelingen

Regeling voor wie omschrijving Hoe?
Meedoen 18+ Ouder dan 18 Een bijdrage voor sport, een cursus, een dagje uit, muziekles, museum- of concertbezoek. Vul het formulier in op Meedoen18+
Collectieve zorgverzekering 18+ U krijgt korting op de zorgverzekering die u via de gemeente afsluit. Informatie kunt u vinden op Collectieve Zorgverzekering Minima. U kunt het regelen via gezondverzekerd.nl
Bijzondere bijstand 18+ Een bijdrage voor onverwachte en noodzakelijke kosten die u niet kunt betalen. Vul het formulier in op Bijzondere bijstand
Computer regeling 18+ Een bijdrage om een laptop te kopen. Vul het aanvraagformulier op Laptopregeling
Individuele inkomenstoeslag 21+ Heeft u een langere tijd een laag inkomen, dan kan het zijn dat u recht heeft op een toeslag. Vul het formulier in op Individuele inkomenstoeslag
Studietoeslag 18+ met een arbeidsbeperking Een bijdrage voor het volgen van een opleiding. Vul het Aanvraagformulier individuele studietoeslag in
Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen 18+ Heeft u een laag inkomen en kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Vul het formulier in op belastingloket DOWR
Hulp bij schulden 18+ Wanneer het u niet lukt om uw geld- of schuldproblemen zelf op te lossen, kan de gemeente u helpen. Vul de informatie in bij Schulddienstverlening Raalte

Overige hulp

Regeling Voor wie omschrijving Hoe?
Hulp bij thuisadministratie 18+ Hulp bij het op orde brengen en houden van uw administratie Ga op afspraak naar Humanitas afdeling Raalte
Inloopspreekuur 18+ Een (gratis) spreekuur voor vragen over de mogelijkheden bij een laag inkomen of hulp bij schulden Elke dinsdag van 9 to 12 uur, Zwanenwoerd 1a in Raalte
Voedselbank 18+ Eten voor mensen die onvoldoende geld hebben om eten te kopen Ga naar voedselbank Raalte
Meedoen 18- Kinderen 0-18  Een bijdrage voor schoolkosten, sport, een cursus, een dagje uit, muziekles, een fashioncheque, museum- of pretparkbezoek Ga naar leergeld.nl/salland
Zwemles Kinderen 0-18 Gratis zwemles voor uw kind  Ga naar leergeld.nl/salland