Collectieve Zorgverzekering Minima

Collectieve Zorgverzekering Minima

De gemeente Raalte biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering. Wij bieden inwoners met een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm (en met een vermogen dat niet boven de gestelde grens uitkomt) de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering.

Bijstandsnormen en 110% van de norm

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd (pgl). (1 juli 2021)

Normen Bijstandsnorm 110% van de bijstandsnorm
Alleenstaande/ alleenstaande ouder 21 jaar tot pgl. € 1.024,76 € 1.127,24
Gehuwden, beide partners 21 jaar tot pgl. € 1.463,95 € 1.610,34

De normbedragen zijn exclusief vakantiegeld.

Normen pensioengerechtigden. (1 juli 2021)

Normen Bijstandsnorm 110% van de bijstandsnorm
Alleenstaande/ alleenstaande ouder pgl. € 1.139,98 € 1.253,98
Gehuwden, waarvan één of beide partners pgl. € 1.545,73 € 1.700,30

De normbedragen zijn exclusief vakantiegeld.

Vermogensgrenzen bijstand (2021)

  • Alleenstaande € 6.295,00
  • Alleenstaande ouder € 12.590,00
  • Gehuwden € 12.590,00

We hebben een overeenkomst met Salland Zorgverzekeringen.

Basisverzekering en aanvullende pakketten

Op Gezond Verzekerd vindt u uitgebreide informatie over de pakketten die Raalte biedt. Ook kunt u zich via deze site aanmelden voor de verzekering.

Eigen bijdrage CAK

Het pakket gemeentepolis Plus vergoedt ook de eigen bijdrage WMO. Deze vergoeding bedraagt 100% tot een maximumbedrag van € 230,00 per jaar.

Geen betaling eigen risico

In het pakket gemeentepolis Plus is het verplicht eigen risico van € 385,00 volledig meeverzekerd.

Contact

Wilt u meer informatie? Meldt u zich dan bij het sociaal loket of bij uw contactpersoon van team Participatie.