Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is geld waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen. Of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, beoordelen wij op basis van uw persoonlijke situatie. In het algemeen gelden de volgende voorwaarden:

  • U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die iedereen heeft. Kosten zoals de huur, energielasten, telefoonkosten of de kosten van een paspoort moet u uit uw eigen inkomen betalen.
  • U kunt wel bijzondere bijstand aanvragen voor kosten als: duurzame gebruiksgoederen, extra waskosten voor kleding en beddengoed door ziekte of handicap, rechtshulp, eigen bijdrage personenalarmering of maaltijdvoorziening.
  • De kosten moeten noodzakelijk zijn. U kunt dus niet anders dan deze kosten maken. Soms vragen wij aan een arts of andere deskundige of de kosten inderdaad nodig zijn.
  • De kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen.
  • De aanvraag bijzondere bijstand moet binnen 2 maanden nadat de kosten zich voordoen bij de gemeente worden ingediend.
  • Soms krijgt u bijzondere bijstand als lening, soms als gift. Dit is afhankelijk van uw situatie en inkomen. Krijgt u een lening, dan moet u die terugbetalen.
  • Het vermogen van de aanvrager(s) mag niet hoger zijn dan de van toepassing zijnde vermogensgrenzen bijzondere bijstand.

Hoe krijgt u bijzondere bijstand?

Heeft u al bijstand van de gemeente? Vul dan het volgende formulier in.

Heeft u geen bijstandsuitkering? Vul dan de twee volgende formulier in

Wij nemen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mogen wij eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

U kunt voor meer informatie contact opnemen met het sociaal loket.