Werk en inkomen

Werken in Nederland

Oekraïense vluchtelingen hebben vanaf 1 april 2022 geen tewerkstellingsvergunning meer nodig om in Nederland te gaan werken. Dit betekent dat zij in loondienst of als zelfstandige mogen werken. Vluchtelingen uit Oekraïne hebben dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland aan het werk zijn, moeten tot 1 augustus zelf een zorgverzekering afsluiten. Omdat de arbeidscontracten vaak kort zijn, is besloten dat de verzekeringsplicht vanaf 1 augustus niet meer wordt gehandhaafd zolang je onder de EU Beschermingsrichtlijn vallen. Dat betekent dat werkende vluchtelingen vanaf 1 augustus geen zorgverzekering meer hoeven af te sluiten. Lees hier meer over zorg voor vluchtelingen. 

De betrokken instanties houden de informatie over procedures rondom het aanbieden van werk en zaken doen met Oekraïne en Rusland zoveel mogelijk up-to-date. Op deze pagina’s vind je actuele informatie:

  • IND: Gevolgen voor verblijf en asielaanvragen Oekraïners en Russen
  • Vluchtelingenwerk: Wat hebben Oekraïners nodig die willen werken in Nederland?
  • RVO: Q&A Oekraïne en Rusland: invloed op zakendoen
  • Vluchtelingenwerk: Stappenplan werk en vluchteling
  • werk.nl: Het zoeken van werknemers uit het buitenland en werkvergunningen
  • Rijksoverheid: Informatie over vergunningen voor buitenlandse werknemers.

In dienst nemen van een vluchteling uit Oekraïne

Bij het werven van buitenlands personeel moet je je aan bepaalde wetten en regels houden. Door de Tijdelijke beschermingsrichtlijn kunnen gevluchte Oekraïners tot drie jaar in de Europese Unie verblijven, zonder dat zij asiel hoeven aan te vragen. Oekraïnse vluchtelingen hebben vanaf 1 april geen tewerkstellingsvergunning meer nodig om in Nederland te gaan werken. Wel moet een werkgever melden dat hij of zij een vluchteling uit Oekraïne in dienst neemt. Werkgevers mogen geen vacatures aanbieden alleen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Vacatures moeten open staan voor iedereen die werkt zoekt. Heeft u een vraag hierover? Neem dan contact op met Sander Doedens of Myrna Wolterink van het werkgeversservicepunt van de gemeente Raalte via het telefoonnummer 0572 347 799

Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen

Voor vluchtelingen uit Oekraïne is een vergoeding beschikbaar waarmee ze in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien, het zogenaamde Leefgeld. Vluchtelingen uit Oekraïne die in een gastgezin verblijven, krijgen 260 euro leefgeld per persoon per maand en kunnen een wooncomponent daarbovenop krijgen. Dit is een aanvullende vergoeding om bijvoorbeeld te reizen, te sporten of (vrijwillig) bij te dragen in de huishoudelijke kosten van het gastgezin. Er is dus geen sprake van een directe onkostenvergoeding voor gastgezinnen. Deze toelage bij gastgezinnen is 215 euro per maand voor volwassenen en 55 euro per maand voor kinderen. De totale maandelijkse toelage voor een volwassene in een gastgezin is dus 475 euro en voor een minderjarige 315 euro. Gemeente Raalte betaalt het leefgeld vooralsnog per week uit.

Hoe is het leefgeld geregeld?

Oekrainse vluchtelingen in particuliere en gemeentelijke opvang kunnen leefgeld krijgen voor het doen van boodschappen, kleding en persoonlijke uitgaven. Dit geldt voor zowel volwassenen en kinderen. Vluchtelingen die bij gastgezinnen verblijven kunnen zich hiervoor melden bij de gemeente via info@raalte.nl.

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen geen leefgeld meer als zij:

  • Uit de opvanglocatie vertrekken. Bijvoorbeeld als ze ergens anders woonruimte hebben gevonden.
  • Betaald werk doen. Dit geldt ook voor kleine verdiensten, zoals een krantenwijk. De vluchteling meldt dit bij de gemeente. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand. Gezinsleden die geen betaald werk doen, blijven wel leefgeld ontvangen.

Hoe wordt het leefgeld uitbetaald?

Leefgeld kan overgemaakt worden op een Nederlandse bankrekening of wordt uitgereikt via een prepaid betaalpas.

Over de prepaid-betaalpas

De prepaid-betaalpas is te gebruiken bij elke betaalautomaat of geldautomaat in Nederland. Er is een speciale app beschikbaar met een overzicht van transacties en het actuele saldo. De gemeente Raalte voorziet de bankpas van saldo en elke kaart heeft een eigen pincode. Een roodstand is niet mogelijk. Bij de uitreiking van de bankpas en de pincode wordt een instructie meegegeven over het gebruik. Na afloop van het gebruik dient de betaalpas weer te worden ingeleverd. Voor meer informatie over de prepaid-betaalpas: www.rubrigo.nl.

Nederlandse bankrekening openen?

Vluchtelingen uit Oekraïne met een paspoort uit hun land en een Nederlands BSN-nummer kunnen in Nederland een bankrekening openen.

Op Oekraïne - Betaalvereniging Nederland staan informatiepagina’s met praktische uitleg en links naar alle informatiepagina’s van banken waar vluchtelingen een betaalrekening kunnen aanvragen. Bij iedere betaalrekening zit een IBAN, een betaalpas en de mogelijkheid om via internetbankieren of met een mobiele app bankzaken en betalingen te regelen. Overboekingen van en naar het buitenland zijn ook mogelijk.

Buitengewoon noodzakelijke kosten

Worden er kosten gemaakt waarvoor het leefgeld niet toereikend is, dan kan er een aanvraag gedaan worden voor buitengewoon noodzakelijke kosten. Bij buitengewoon noodzakelijke kosten kun je denken aan de reiskosten van een noodzakelijk bezoek aan de ambassade of het ziekenhuis. Buitengewoon noodzakelijke kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking nadat de gemeente hiervoor toestemming heeft verleend.

Het verzoek kan verzonden worden naar Marleen Kuiphuis, marleen.kuiphuis@raalte.nl