Welke maatregelen komen in aanmerking voor subsidie

Je kunt de klimaatsubsidie aanvragen voor zes verschillende maatregelen. Bekijk hieronder meer informatie over de maatregelen, voorwaarden en de hoogte van het subsidiebedrag per maatregel.

Regenton, -zuil en/of schutting
 • De subsidie voor het plaatsen van een regenton/regenzuil is € 20,00 per regenton/regenzuil.
 • De subsidie voor het plaatsen van een regenwaterschutting is € 25,00 per schuttingdeel.
 • Je sluit minimaal 5 m2 verhard dakoppervlak aan op een regenton, -zuil of -schuttingdeel.
 • De regenton, -zuil of het -schuttingdeel kan minimaal 100 liter regenwater opvangen.
 • Je kunt subsidie aanvragen voor maximaal twee voorzieningen per adres.
Een boom planten
 • De subsidie voor het plaatsen van bomen is € 35,00 per boom.
 • Je kunt subsidie aanvragen voor maximaal 10 bomen per adres.
 • De te planten boom moet een inheemse boom, een fruitboom of een bloeiende boom zijn. Zie de bomenlijst.
 • Om de subsidie te kunnen krijgen, moeten de grootte van tuin en de nieuwe boom op elkaar afgestemd worden:
  < 500 m2 (o.a. voortuinen) tot 6 meter hoogte (kleine boom)
  500 - 1.000 m2 6 - 12 meter hoogte ( middelgrote boom) 
  > 1.000 m2 > 12 meter hoogte ( grote boom)
 • De boom moet een minimale plantmaat (dikte van de stam) hebben. Minimaal 12 – 14 cm (stamomtrek gemeten op 1m hoogte). Voor fruitbomen is 10-12 cm het minimum.
 • We raden aan geen vormboom te planten, zoals een leivorm, dakvormvorm of blokvorm. Deze bomen nemen minder water op en geven minder schaduw.
Afkoppelen regenwater
 • Gebouw staat binnen de bebouwde kom.
 • Deze maatregel is alleen aan te vragen voor panden of terreinen binnen de bebouwde kom.
 • De subsidie voor het afkoppelen van regenwater bedraagt:
  Zonder voorziening € 40,00 
  Met infiltratiekratten € 80,00 per krat van minimaal 410 liter
  Met een infiltratieveld € 150,00 per m3 grond van infiltratieveld
 • Het maximum bedrag is € 1.000,- per gebouw, adres of perceel.
 • Je koppelt minimaal 20 m2 verhard oppervlakte af van de gemengde riolering.
 • Je realiseert minimaal 20mm berging op eigen terrein. Dit staat gelijk aan 20 liter per afgekoppelde m2.
 • Deze maatregel is mogelijk als de bodem geschikt is en het pand of terrein niet al op een gescheiden riolering is aangesloten.
 • Bij infiltratie moet de bodem daarvoor geschikt zijn.
 • De afkoppeling mag geen overlast veroorzaken.

Niet zeker of de bodem geschikt is? Vraag advies aan door te mailen naar klimaatadaptatie@raalte.nl

Bestrating weghalen en vergroenen
 • Gebouw of perceel staat binnen de bebouwde kom.
 • € 4,-  per m2 met een maximum van € 500,- per gebouw of perceel.
 • Minimaal 5 m2 verhard oppervlak moet blijvend worden verwijderd.
Groen dak
 • Gebouw staat binnen de bebouwde kom.
 • € 8,- per m2 met een maximum van € 2.000,- per gebouw of perceel.
 • Het groen(blauw) dak moet minimaal een oppervlakte hebben van 20 m2.
Voorziening nuttig gebruik van regenwater
 • De subsidie voor de voorziening nuttig gebruik hemelwater is € 100,- per m3 tot een maximum van € 500,- per gebouw of perceel.
 • Er moet minimaal 500 liter hemelwater gebufferd worden ter vervanging van het gebruik van leidingwater.
 • Alleen gebruik voor toilet, wasmachine, waswater en/of vergelijkbare toepassing in de woning.