Welke kapvorm wordt toegestaan op de twee-onder-één-kapwoningen

Bouwregels bestemmingsplan

Dit deelgebied in Salland II wordt gekenmerkt door een eenduidige vormgeving van de woningen met een strakkere verkavelingsopzet. De woningen hier worden voorzien van een dak met een nokrichting evenwijdig aan de straat. De goothoogte, nokhoogte en dakhelling zijn exact vastgelegd, waardoor er een eenduidig straatbeeld ontstaat.

Het bestemmingsplan Salland II stelt voor deze fase de volgende bouwregels:

  • Een goothoogte aan de gevellijn van 6 m (nokrichting evenwijdig aan de straat);
  • Een bouwhoogte van 10 m;
  • Een dakhelling van 39 graden.

Beeldkwaliteitsplan vervallen

In de gemeente Raalte geldt geen welstandtoets meer. Het oorspronkelijk opgestelde beeldkwaliteitsplan voor Salland II is hiermee komen te vervallen. In het beeldkwaliteitsplan waren eisen opgenomen voor bijvoorbeeld de kleur van dakpannen en gevelstenen.

Dit betekent dat de architectuur (bijv. een moderne of klassieke uitstaling), kleuren en materialen vrij zijn (u moet dus wel aan de bouwregels uit het bestemmingsplan voldoen).

Zadeldak én schilddak

Omdat de daken een nokrichting evenwijdig aan de straat hebben, is het mogelijk een zadeldak of schilddak toe te passen. Oorspronkelijk was in het beeldkwaliteitsplan voor Salland II een zadeldak voorgeschreven. Echter, met het vervallen van het beeldkwaliteitsplan, is een zadeldak niet meer verplicht. Voor schilddaken geldt echter dat er met dakhellingen van 39 graden voor alle vlakken, weinig ruimte over blijft voor bijvoorbeeld dakkapellen.

Daarom hebben we onderzocht welke mogelijkheid we hierin kunnen bieden, zonder afbreuk te doen aan de hoofdopzet. Stedenbouwkundig vinden wij het acceptabel om een schilddak toe te passen waarbij de dakhelling van het haakse vlak op de straat afwijkt van 39 graden. Dit kan mogelijk gemaakt worden door een afwijking van het bestemmingsplan. Hiervoor gelden extra legeskosten van ca. € 250.

De voorgeschreven hoogtes en dakhelling blijven gehandhaafd voor wat betreft de straatkant.