Wat we bieden

Werkomgeving 

Je krijgt niet alleen een uitdagende baan, maar ook een uitdagende werkomgeving. Met ruim 250 collega’s halen wij het onderste uit de kan voor al onze dorpen. Collegialiteit en verbondenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Iedereen doet ertoe en er wordt van iedere collega toegevoegde waarde verwacht. We bieden ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en te experimenteren met nieuwe oplossingen. De grote verbondenheid zie je terug in onze actieve personeelsvereniging. 

Leren en ontwikkelen 

Ons werk is mensenwerk en goede mensen vormen een goede organisatie. Daarom stimuleren we je ontwikkeling en faciliteren we je om te investeren in zowel vakinhoudelijke als persoonlijke groei.  We staan niet op onszelf en vormen met Talentenregio een samenwerkingsverband van 26 decentrale overheidsorganisatiesexterne-link-icoon in Overijssel, Drenthe, Gelderland en Flevoland  met veel doorgroeikansen. Hier zie je bijvoorbeeld interne vacatures als eerste.  

En verder

En verder bieden we goede arbeidsvoorwaarden. Zo regelen we de balans tussen werk en privé samen goed. Je krijgt voldoende mogelijkheden om je werkzaamheden uit te kunnen voeren op de plek en tijd die past bij het resultaat dat je wilt behalen. In overleg met je cluster bepaal je je werktijden en –dagen. 

Salarisschaal en periodieken 

Iedere functie is via een functiewaarderingssysteem gekoppeld aan een salarisschaalexterne-link-icoon. Zolang het maximum van de schaal nog niet is bereikt, krijg je bij goed functioneren ieder jaar een verhoging van je salaris. 

Extra beloning 

Naast het salaris kennen wij bijzondere beloningsvormen. Wanneer je (of je cluster) bovengemiddeld functioneert of een bijzondere prestatie levert, zijn er mogelijkheden voor extra geld dat je bovenop je gewone loon krijgt. Denk daarbij aan een bonus van €500,- tot €2.000,- netto.

Werkweek en vakantie 

Een volledige werkweek is bij ons 36 uur. Vaak kun je ook parttime werken. De werktijden stellen we in overleg vast. Wie fulltime in dienst is, heeft in ieder geval recht op minimaal 187,2 uur vakantieverlof per jaar. Wil je meer vakantiedagen? Dan dan kun je het Individueel Keuzebudget gebruiken om extra verlofuren te kopen. 

Leasefiets 

Eén keer per drie jaar kun je gebruik maken van de regeling om een leasefiets aan te schaffen. De minimumprijs van een leasefiets is €489,- en de maximumprijs €3.500,- 

Individueel Keuze Budget 

Bovenop je salaris krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bedraagt 17,05 % van je salaris en is opgebouwd uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en bovenwettelijk verlof. Je hebt de vrijheid om je IKB (maandelijks) te laten uitbetalen voor meer salaris, of te besteden aan een aantal fiscaal vriendelijke arbeidsvoorwaarden zoals: 

  • Je reiskosten woonwerkverkeer
  • Je studiekosten
  • Je vakbondslidmaatschap
  • Het kopen extra verlof
  • Jouw verhuizing voor het werk 

Spaarverlof 

Bij ons heb je de mogelijkheid om verlof te sparen. Met spaarverlof krijg je de mogelijkheid om bovenwettelijke vakantie-uren opzij te zetten voor later. Het spaarverlof is onbeperkt geldig. Jij bepaalt zelf waarvoor je je spaarverlof opneemt. Denk aan een lange vakantie, eerder stoppen met werken voor je pensioen, mantelzorg of om een opleiding of studie te volgen.

Ouderschapsverlof 

  • Moeders hebben recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof, met een uitkering van 100% van het (maximum)dagloon, doorbetaald door UWV
  • Partners hebben recht op geboorteverlof van 5 dagen, doorbetaald door de werkgever
  • Partners hebben in het eerste half jaar na de geboorte van de baby recht op nog eens 5 weken aanvullend geboorteverlof, met een uitkering van 70% van het (maximum)dagloon
  • Beide ouders hebben recht op maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof gedurende het eerste jaar na de geboorte, met een uitkering van 70% van het (maximum)dagloon
  • Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof van totaal 26 weken voor kinderen tot 8 jaar

Pensioen 

Je bent verzekerd van een goed pensioen tegen een zo’n laag mogelijke premie bij pensioenfonds ABPexterne-link-icoon. De beleggingen van dit pensioenfonds dragen bij aan een duurzame wereld. 

Bekijk de CAO voor gemeentenexterne-link-icoon met alle arbeidsvoorwaarden.