default iconWachttijd Wmo

Op dit moment hebben we te maken met een wachttijd van 12 weken voor het onderzoeken van uw hulpvraag gericht op ondersteuning vanuit de Wmo. Deze wachttijden komen voort uit drukte en de vakantieperiode. Dit betekent dat u langer moet wachten voordat uw hulpvraag wordt onderzocht en dat er, wanneer u al hulp vanuit de gemeente ontvangt, bij ziekte en vakantie van medewerkers niet altijd vervanging mogelijk is.   

Om te voorkomen dat diegenen die hulp of ondersteuning écht niet zelf kunnen regelen en/of betalen lang op de wachtlijst staan en daardoor onverhoopt in de problemen komen, vragen wij om kritisch te kijken naar uw situatie.  

  • Heeft u al hulp en bent u misschien ook geholpen met een andere manier van ondersteuning? Denk bijvoorbeeld aan hulp vragen aan familie, vrienden of buren? 

  • U kunt wellicht een beroep doen op de ondersteuning die wordt geboden door onze partners uit het voorliggende veld zoals MEE Samen (telefoonnummer: 088 633 06 33), Vriendendiensten (telefoonnummer 0570 61 37 47) en de Kern (telefoonnummer 038 45 69 700).  

  • Wist u dat de gemeente onafhankelijke cliëntondersteuners heeft? Hiervoor kunt u ook terecht bij MEE Samen (telefoonnummer: 088 633 06 33), Vriendendiensten (telefoonnummer 0570 61 37 47) en de Kern (telefoonnummer 038 45 69 700). Zij kunnen samen met u onderzoeken óf en hoe u de problemen die u ervaart zelf zou kunnen oplossen. 

Hopelijk weet u dat wij er alles aan doen om deze wachttijden in te korten en iedereen zo spoedig mogelijk te helpen. Wilt u ons hierbij helpen? Dan kunt u ervoor kiezen om alvast een persoonlijk plan in te vullen waarin u uw eigen situatie schetst zodat wij deze makkelijker kunnen beoordelen. Dit kan via: Persoonlijk plan | Gemeente Raalte  

Wij hopen op uw begrip voor de situatie.  

Met vriendelijke groet, 
Medewerkers van het Sociaal Loket en de consulenten Wmo 

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via