Waar we voor staan

Het is onze missie om een gewaardeerd partner te zijn voor onze inwoners, organisaties en instellingen. Voorspelbaar en snel als het kan, meedenkend en wendbaar als dat nodig is en altijd betrouwbaar. Gewaardeerd partnerschap uit zich voor ons door een betrouwbare overheid te zijn, door verbindend, oplossingsgericht én slim te werken. Samen met alle betrokkenen maken we onze dorpen tot een prachtplek om te wonen, werken, leven en recreëren. 

De dienstverlening aan inwoners, organisaties en instellingen is de essentie van ons werk. De behoefte die zij hebben is leidend in hoe wij onze diensten verlenen.

Kracht van de samenleving

Wij geloven in de kracht van de samenleving. De maatschappelijke opgave en externe logica zijn voor ons leidend. Dit betekent dat we ideeën en initiatieven vaker benaderen vanuit ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Samen met klanten en partners werken we intensief samen aan maatschappelijke opgaven.