venture iconWaar we voor staan

Het is onze missie om een gewaardeerd partner te zijn voor onze inwoners, organisaties en instellingen. Voorspelbaar en snel als het kan, meedenkend en wendbaar als dat nodig is en altijd betrouwbaar. Gewaardeerd partnerschap uit zich voor ons door een betrouwbare overheid te zijn, door verbindend, oplossingsgericht én slim te werken. Samen met alle betrokkenen maken we onze dorpen tot een prachtplek om te wonen, werken, leven en recreëren. 

De dienstverlening aan inwoners, organisaties en instellingen is de essentie van ons werk. De behoefte die zij hebben is leidend in hoe wij onze diensten verlenen.

Kracht van de samenleving

Wij geloven in de kracht van de samenleving. De maatschappelijke opgave en externe logica zijn voor ons leidend. Dit betekent dat we ideeën en initiatieven vaker benaderen vanuit ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Samen met klanten en partners werken we intensief samen aan maatschappelijke opgaven.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via