Preventieve behandeling

Wat houdt preventieve behandeling in?

We hebben elk jaar te maken met overlast van de eikenprocessierups. We bestrijden de eikenprocessierups op twee verschillende manieren preventief, namelijk door behandeling met bacteriën of aaltjes (nematoden).

De term preventieve bestrijding heeft betrekking op het moment van bestrijding: deze vindt plaats in de eerste levensfasen van de eikenprocessierups, voordat de eikenprocessierups brandharen krijgt. Door eiken preventief te behandelen proberen we de overlast die de rups vanaf half mei kan veroorzaken met zijn brandharen, zoveel mogelijk te beperken.

Welke gemeentelijke eiken worden preventief behandelt?

 • Binnen de bebouwde kom:
  Op locaties waar veel mensen komen behandelen we alle gemeentelijke eiken preventief met Bt (Bacterie preparaat) of nematoden.
   
 • Buiten de bebouwde komen behandelen we preventief alle gemeentelijke eiken:
  • langs (hoofd)schoolroutes.
  • rond kinderdagverblijven, begraafplaatsen en dagbestedingen.
  • die dit jaar gesnoeid worden.

Met welk middel vindt preventieve behandeling plaats?

Preventieve behandeling vindt met de biologische bestrijdingsmiddelen bacterie preparaat (Bt) en nematoden plaats. Met behulp van een machine spuiten we het middel in de bomen.  Preventieve behandeling vindt met name in april plaats.  

Hoe werkt de behandeling met nematoden?

Om minder schade toe te brengen aan de biodiversiteit gaan we dit jaar de preventieve bestrijding met Bt verminderen en de bestrijding met nematoden (aaltjes) uitbreiden.

We spuiten de nematoden met een speciale vernevelaar in de bomen. De aaltjes dringen de rupsen binnen. De aaltjes leven in symbiose met een bacterie die een darminfectie bij de rups veroorzaakt. Hierdoor stopt de rups met eten en sterft na 5 a 10 dagen, daardoor gaan de rupsen dood voordat ze overlast kunnen veroorzaken.

Wanneer vindt de preventieve behandeling met nematoden plaats?

Half april starten we starten de behandeling met nematoden, dat zijn aaltjes. Omdat nematoden niet tegen Uv-licht kunnen, moeten de werkzaamheden in het donker worden uitgevoerd. Het spuiten vindt daarom ’s avonds en ’s nachts plaats. Als u in een straat met veel eiken woont, kunt u daar geluidsoverlast van hebben. Elke eik wordt twee keer behandeld, met een tussenperiode van enkele dagen.

Waarom wordt er dit jaar meer met nematoden bestreden?

Om minder schade toe te brengen aan de biodiversiteit gaan we dit jaar de preventieve bestrijding met bacterie preparaat (Bt)verminderen en de bestrijding met nematoden (aaltjes) uitbreiden. Het voordeel van behandeling met nematoden is dat we dit vroeger in het seizoen kunnen inzetten, wanneer er nog weinig andere soorten rupsen zijn.

Elk jaar zoeken we naar mogelijkheden om de eikenprocessierupsen selectiever te bestrijden, zodat schade aan andere rupsen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Hoe werkt de behandeling bacterie preparaat (Bt)?

Bij dit bestrijdingsmiddel worden bacteriën van de stam Bacillus thuringiensis (Bt) aizawai in de boomkronen gespoten met een vernevelaar. Het is daarbij de bedoeling dat de bacteriën op het jonge blad van eiken belanden. Spuitmiddel dat direct op de rupsen belandt, heeft geen effect. Doordat de Eikenprocessierups van de bladeren eet, krijgt de eikenprocessierups de bacteriën binnen. De bacteriën scheiden een schadelijke stof af die het darmkanaal van de rupsen aantast. De rupsen stoppen met eten en sterven na 2 tot 10 dagen.

Wanneer vindt preventieve behandeling met bacterie preparaat (Bt) plaats?

Eind april vindt de behandeling met bacterie preparaat plaats. Timing is erg belangrijk. Verschillende factoren spelen hierbij een rol. Zo mag er weinig wind staan, mag het niet regenen en moet de temperatuur overdag het liefst boven de 15 graden uitkomen. Hierdoor kan het voorkomen dat we vroeg in de ochtend al beginnen. Ook dit kan enige overlast geven. Behandeling met bacterie preparaat vindt in principe één keer plaats.

Waarom gebruiken jullie het biologische middel Bt (bacterie preparaat)?

We streven ernaar om een natuurlijk evenwicht te ontwikkelen tussen de eikenprocessierups en haar natuurlijke vijanden. We doen verschillende onderzoeken naar natuurlijke bestrijdingsmethodes, zoals nestkasten, vleermuiskasten en bloemrijke bermen. Dit vergt echter tijd. Om te voorkomen dat de rups dit jaar onbeheersbaar wordt, kiezen we er nu voor om ook op deze manier te bestrijden.

Hoe weet ik welke bestrijdingsmethode er in mijn straat plaatsvindt?

Op de bestrijdingskaart ziet u precies welke bestrijdingsmethode we waar uitvoeren. Door uw adres in te vullen kunt u bijvoorbeeld uw eigen straat opzoeken. Klik op het vergrootglas (rechts boven) en vul uw adres in.

Preventieve behandeling geeft geen 100% garantie. Er kunnen dus nog wel eikenprocessierupsen op de boom voorkomen. Locaties waar wettelijk (passief) beschermde vlindersoorten voorkomen worden niet preventief behandeld.

Het is belangrijk om te weten dat:

 • De vlinderkaart van de Vlinderstichting en de Wet Natuurbescherming de basis vormen voor onze bestrijdingskaart;
 • Bomen die niet worden bespoten wél worden uitgezogen als de nesten ernstige overlast veroorzaken (dit is alleen op drukke bezochte locaties, dus niet overal);
 • Bomen waar vorig jaar veel nesten in zaten, of waar veel klachten over zijn geweest, zijn meegenomen op de bestrijdingskaart (ook alleen op drukbezochte locaties).

Waarom houden jullie rekening met de vlinderkaart?

De vlinderkaart van de Vlinderstichting en de Wet Natuurbescherming vormen de basis voor onze bestrijdingskaart. Dit doen we om de eikenprocessierups te bestrijden met respect voor andere vlindersoorten.