Sporthal Heeten

Vragen en antwoorden tijdelijke noodopvang vluchtelingen

Algemeen

Wat is het telefoonnummer van de noodopvanglocatie?

De noodopvanglocatie is vanaf 1 augustus 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via: 06 2701 6849. Hier kun je terecht met vragen, opmerkingen of het delen van signalen. Je kunt ook mailen naar crisisopvangheeten@raalte.nl.

Wanneer verblijven de vluchtelingen in de sporthal van Heeten?

De noodopvanglocatie is geopend vanaf maandag 1 augustus t/m maandag 29 augustus. De sporthal van Heeten aan de Dorpsstraat 3, 8111 AA te Heeten, is hiervoor ingericht als tijdelijke noodopvanglocatie voor vluchtelingen.

Om hoeveel vluchtelingen gaat het?

In de sporthal is ruimte voor maximaal 100 vluchtelingen.

Welke vluchtelingen komen naar de sporthal van Heeten?

Het gaat om een mix van gezinnen en alleen reizende mannen. Voor deze mensen is geen plek bij het aanmeld centrum in Ter Apel.

Waarom kiest de gemeente voor crisisopvang van vluchtelingen?

Nederland heeft te maken met een enorme instroom van vluchtelingen en een groot tekort aan opvangplekken. Daarom is crisisnoodopvang nodig. Vanuit de Rijksoverheid zijn de veiligheidsregio’s gevraagd noodopvangplekken te realiseren. De elf gemeenten binnen veiligheidsregio IJsselland hebben afgesproken samen garant te staan voor de gevraagde tijdelijke noodopvang. De gemeente Raalte wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen en richt de sporthal in Heeten tijdelijk in als opvanglocatie.

Waarom worden de vluchtelingen opgevangen in de sporthal van Heeten?

De sporthal van Heeten is als noodopvanglocatie gekozen, omdat deze op korte termijn kan worden ingericht als opvanglocatie. Daarnaast zijn op deze locatie voorzieningen aanwezig die noodzakelijk zijn om een goede opvang te kunnen bieden. Ook de ligging ten opzichte van voorzieningen in het dorp en de invalswegen is gunstig. De gemeente Raalte kiest bewust voor opvang in de zomerperiode, aangezien de sporthal dan minder gebruikt wordt.

Waaruit bestaat de dagbesteding van de vluchtelingen?

De meeste vluchtelingen hebben een lange reis achter de rug en zijn erg vermoeid. In de noodopvang kunnen mensen uitrusten en bijkomen van hun reis. Zodra meer bekend is over de samenstelling van de groep, zal er naar passende dagbesteding worden gezocht.

Hoe is het vervoer van en naar de sporthal in Heeten geregeld?

De mensen worden vanuit Ter Apel met bussen vervoerd.

Wie betaalt de crisisopvang in de gemeente Raalte?

De noodopvang wordt vergoed door de Rijksoverheid. 

Mag ik de opvanglocatie bezoeken?

Nee. De meeste vluchtelingen hebben een lange reis achter de rug en zijn vermoeid. Wij vragen je om hen rust te gunnen en om die reden weg te blijven bij de sporthal.

Waar gaan de vluchtelingen na 29 augustus naar toe?

Dat is op dit moment niet bekend. 

Verblijf vluchtelingen in Heeten

Welke hulp is in de sporthal aanwezig?

De vluchtelingen worden voorzien van onderdak, eten en sanitaire voorzieningen. Voor de begeleiding van de vluchtelingen zijn in de sporthal 24 uur per dag mensen aanwezig. Er is ook 24 uur per dag beveiliging aanwezig in de opvanglocatie. Verder zijn er tolken aanwezig om ervoor te zorgen dat de communicatie soepel verloopt.

Zijn omwonenden en verenigingen geïnformeerd?

Ja, direct omwonenden en gebruikers van de sporthal zijn per brief geïnformeerd. Wij kunnen ons voorstellen dat de tijdelijke noodopvang in Heeten vragen oproept. Daarom organiseerden we samen met veiligheidsregio IJsselland op maandag 25 juli een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst vond om 19.30 uur bij Brasserie Dertien in Heeten plaats. Ongeveer 100 Heetenaren hebben de bijeenkomst bijgewoond. 

Zijn er tolken aanwezig?

We kunnen te allen tijde gebruik maken van tolken. 

Vindt er registratie plaats?

De mensen die in de opvang aanwezig zijn, worden geregistreerd. 

Kunnen de vluchtelingen van het terrein van de sporthal af?

De vluchtelingen in de noodopvanglocatie zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij moeten zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van derden respecteren. De vluchtelingen krijgen uitleg over onze normen en waarden, manieren en gebruiken.

Kan er tijdens de noodopvang gesport worden in sporthal?

De noodopvang vindt op de begane grond plaats. Deze ruimte is in de maand augustus niet te gebruiken voor andere activiteiten. De fitnessruimte op de eerste verdieping blijft beschikbaar voor gebruikers. Er zullen twee verschillende ingangen zijn.

Kunnen de vluchtelingen gebruik maken van het zwembad?

We hebben hier samen met het zwembad afspraken over gemaakt. Indien er behoefte is, zal er buiten openingstijden en onder begeleiding zwem- en/of wateractiviteiten worden aangeboden voor de vluchtelingen. Tijdens reguliere openingstijden zullen de vluchtelingen geen gebruik maken van het zwembad. Een beveiliger zal hierop toezien.

Kunnen de vluchtelingen gebruik maken van het voetbalveld?

We hebben hier samen met SV Heeten afspraken over gemaakt. Een gedeelte van het trainingsveld achter de sporthal wordt beschikbaar gesteld voor de vluchtelingen. Dit gedeelte wordt afgeschermd. De vluchtelingen kunnen hier sporten en spelen. Van de rest van het sportpark zullen de vluchtelingen geen gebruik maken. Een beveiliger zal hierop toezien.

Hoe is de privacy van de vluchtelingen geregeld?

We proberen de vluchtelingen zoveel mogelijk privacy te bieden, maar het blijft een noodopvang.

Kan ik kijken op de opvanglocatie?

Om de vluchtelingen privacy te geven, is bezoek aan de sporthal niet mogelijk.

Veiligheid

Is er beveiliging in de sporthal aanwezig?

Ja, er is 24 uur per dag beveiliging bij de sporthal in Heeten aanwezig. Ook zullen de boa's en politie vaker surveilleren.

Hoe garanderen de gemeente en het COA de leefbaarheid en veiligheid op en ronde de locatie?

Veiligheid is de zorg van gemeente en politie. De vluchtelingen moeten zich houden aan de regels die gelden voor iedereen die in Nederland verblijft. Bij calamiteiten geldt dat er niets wijzigt met de komst van een noodopvang. Bewoners en omwonenden mogen dag en nacht rekenen op hulp van de hulpdiensten binnen de aangegeven wettelijke aanrijdtijden. Daarnaast is er permanent beveiliging in de opvanglocatie aanwezig.

Mogen de vluchtelingen gaan en staan waar ze willen in de wijk? Of blijven ze de hele tijd in de sporthal?

De vluchtelingen in de noodopvanglocatie zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij moeten zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van derden respecteren. De vluchtelingen krijgen uitleg over onze normen en waarden, manieren en gebruiken.

Hoe zit het met de coronamaatregelen?

We handelen conform de Nederlandse richtlijnen. 

Hulp aanbieden

Met wie kan ik contact opnemen als ik wil helpen?

Als je hulp wilt bieden, kun je contact opnemen via crisisopvangheeten@raalte.nl.

Meer informatie

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

De noodopvanglocatie is vanaf 1 augustus 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via: 06 2701 6849. Hier kun je terecht met vragen, opmerkingen of het delen van signalen. Je kunt ook mailen naar crisisopvangheeten@raalte.nl. 

Waar kan ik overlast of incidenten melden?

Ondervind je overlast van de opvanglocatie, dan kun je vanaf 1 augustus contact opnemen met de opvanglocatie via 06 2701 6849. Bij herhaalde overlast, kun je contact opnemen met de politie, via 0900-8844. Als de hulpdiensten direct nodig zijn bel je 112.

Meer informatie over bijvoorbeeld de achtergrond van asielzoekers en de asielprocedure in Nederland vind je op de website van de Rijksoverheid.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Telefoon 0572 34 77 99
E-mail Info@raalte.nl
Bezoekadres Zwolsestraat 16,  Raalte
Postadres

Postbus 140, 
8100 AC  Raalte

Bezoekadres gemeentewerf , alleen op afspraak Enkstraat 27, Raalte

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag 8:30 uur - 13:00 uur
Dinsdag 8:30 uur - 13:00 uur
  17:00 uur - 20:00 uur
Woensdag 8:30 uur - 13:00 uur
Donderdag 8:30 uur - 13:00 uur
Vrijdag 8:30 uur - 13: 00 uur

Wij zijn bereikbaar via