Vooroverleg omgevingsvergunning

Beschrijving

Als je een omgevingsvergunning nodig hebt, kun je een vooroverleg met de gemeente aanvragen. Dat doe je bijvoorbeeld omdat je uitgebreide bouw- of verbouwplannen hebt. Het vooroverleg is in principe schriftelijk.

Aanvragen

Via e-mail

Je start het vooroverleg door het formulier vooroverleg in te vullen.

Indienen vooroverleg per post

Je kunt dit formulier samen met de tekeningen en bijbehorende stukken sturen naar:

Gemeente Raalte

Team Vergunningen en Handhaving

Postbus 140

8100 AC Raalte

Contact

Op het gebied van bouwen en wonen is veel mogelijk. Tegelijkertijd zijn er ook veel wetten en regels waar je rekening mee moet houden. Als je daardoor vragen hebt over dit onderwerp, maken wij het liefst een afspraak. Zo heb je de tijd om de vragen rustig voor te leggen en kunnen wij een antwoord geven waarmee je verder kunt.

Wil je een afspraak maken? Bel ons op telefoonnummer (0572) 34 77 99.

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.