Voorlopige voorziening instellen

Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing op bezwaar tijdelijk wordt opgeschort. In het algemeen blijft het besluit van het college van burgemeester en wethouders of van de burgemeester van kracht tijdens de beroepsprocedure. De beslissing is rechtsgeldig. In spoedeisende gevallen kun je aan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Uiteraard is het aan de voorzieningenrechter om te beslissen of het besluit wordt opgeschort.

Een verzoek om voorlopige voorziening moet het volgende bevatten:

  • naam en adres;
  • de datum van het verzoek;
  • een omschrijving van het besluit waarvoor je een voorlopige voorziening vraagt;
  • motivering van uw verzoek;
  • handtekening.

Zo mogelijk stuur je een kopie van het besluit van het college of de burgemeester mee en een kopie van het beroepsschrift.

Meer informatie vindt u op de website van Rechtspraak.externe-link-icoon