Voorbeeld projectplan inclusief begroting inwonerssubsidie

Voor het in behandeling kunnen nemen van de aanvraag verzoeken wij je het volgende document mee te sturen.

Project- / activiteitenplan inclusief begroting

Het project- / activiteitenplan geeft meer inzicht en informatie over het project of de geplande activiteit. Een soort draaiboek over het wat, wanneer, waar, hoe en wie. Hierin omschrijf je het project en de activiteit die je gaat uitvoeren, beschrijf je het doel, de doelgroep, de inhoud en organisatie van het project of de activiteit, data, wat wil je bereiken en wat gaat het kosten.

Project- / activiteitenplan t.b.v. aanvraag subsidie inwonersinitiatieven

Hieronder vind je een format van het plan dat je kunt gebruiken voor de aanvraag.

Geef een een korte omschrijving van het project

Wat houdt het project concreet in?

Wat is het doel? En op welke manier draagt het bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie van de buurt of dorp?

Wat wil je bereiken?

Wie is de doelgroep?

Voor wie is dit project bedoeld?

Wanneer en waar vindt het project plaats?

Geef hier een overzicht van een tijdsplanning met de locatie daarbij vermeld.

Hoe is de continuïteit van het project gewaarborgd?

Op welke manier is het project georganiseerd en geborgd? (denk aan vrijwilligers, financiën, beheer etc.).

Wat zijn de kosten van de activiteit? En hoe wordt het project gefinancierd naast de subsidie?

Geef een overzicht van de totale kosten van het project en hoe jullie dit project gaan financieren.