Landelijke informatie over vogelgriep en pluimvee

Wat is vogelgriep?

In de afgelopen jaren vinden er bij pluimveebedrijven en andere locaties met vogels in Nederland uitbraken van vogelgriep plaats. Vogelgriep wordt veroorzaakt door een virus en is zeer besmettelijk voor pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen), wilde watervogels (zwanen) en andere wilde vogelsoorten (zoals duiven). Het vogelgriepvirus komt Nederland met name binnen door trekvogels. Bij een besmetting van gehouden vogels neemt de Rijksoverheid maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Op de site van de NVWA en van het ministerie van LNV is informatie over de ziekte te vinden. De links naar deze sites vindt u onderaan dit bericht.

Heeft u vogels of bijvoorbeeld kippen?

Om vogelgriep goed te kunnen bestrijden zijn er regels voor houders van vogels. Heeft u meer dan 250 kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels? Dan moet u zich registreren bij RVO. Verandert het aantal of de verblijfplaats van uw kippen, kalkoenen, parelhoenders en eenden? Geef dit dan binnen 5 werkdagen door aan de aangewezen databank. Informatie hierover is te vinden via de website van RVO

Ook als u minder vogels houdt moet u aan bepaalde regels voldoen en kunnen er tijdens een uitbraak van vogelgriep maatregelen voor u gaan gelden. De overheid kan besluiten om bij een uitbraak te verplichten om pluimvee (kippen, kalkoenen, parelhoenders en eenden), watervogels en loopvogels af te schermen. U moet dan voorkomen dat uw dieren in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen.

Wat moet ik doen bij dode hobbykippen of -vogels?

Bij dode hobbykippen of hobbyvogels dient u contact op te nemen met uw dierenarts. De dierenarts kan zo nodig de dode dieren onderzoeken. Ga voor meer informatie en een overzicht van de symptomen naar de site van de NVWA.

Vogelgriep is een aangifteplichtige en bestrijdingsplichtige ziekte. Dat betekent dat een veehouder of dierenarts bij symptomen die op vogelgriep kunnen wijzen hier melding van moeten maken bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via (045) 546 31 88.

In zeldzame gevallen kunnen ook mensen geïnfecteerd worden met vogelgriepvirussen. Dit gebeurt alleen als er sprake is van direct en intensief contact tussen besmette dieren en mensen, zoals bij verzorgers van de dieren of bij mensen die betrokken zijn bij ruimingen.

Websites

Over de algemene landelijke maatregelen:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/maatregelen-tegen-vogelgriep

Over vogelgriep bij pluimvee:
www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding
www.gddiergezondheid.nl