Vluchtelingen uit Oekraïne

Sinds maart 2022 is er oorlog uitgebroken in Oekraïne en zijn veel Oekraïners op de vlucht. Op deze pagina leest u meer informatie over de opvang van vluchtelingen, het bieden van hulp en veel gestelde vragen.

De gemeente Raalte vangt op verschillende locaties Oekraïense vluchtelingen op voor een langere periode. Dit om een bijdrage te leveren aan de vraag die het Rijk heeft gesteld aan de veiligheidsregio’s. Alle veiligheidsregio’s in Nederland zijn gevraagd om per regio voor minimaal 2.000 vluchtelingen opvang beschikbaar te stellen.

RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Je vindt er informatie over onderdak, rechtsbijstand & registratie, gezondheidszorg, onderwijs, werk en inkomen en meer.

Gemeentelijke opvanglocaties in de gemeente Raalte zijn:

  • Sallandshoeve
  • De Statenhorst

Veel gestelde vragen

Wie vangen we op?

We vangen vluchtelingen op uit Oekraïne met de Oekraïense nationaliteit.  Mensen die een tijdelijke verblijfsvergunning hadden in Oekraïne, bijvoorbeeld omdat zij daar studeerden of werkten, geldt dat zij in Nederland vanaf 19 juli niet langer vallen onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Dit betekent dat deze mensen niet langer aanspraak kunnen maken op gemeentelijke opvang, leefgeld, onderwijs en medische zorg.

Mogen Oekraïense vluchtelingen werken?

Oekraïense vluchtelingen mogen vanaf 1 april 2022 in loondienst of als zelfstandige werken. Vluchtelingen uit Oekraïne hebben dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. 

Krijgen Oekraïners leefgeld?

Voor vluchtelingen uit Oekraïne is een vergoeding beschikbaar waarmee ze in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien, het zogenaamde Leefgeld. Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen geen leefgeld meer als zij uit de opvanglocatie vertrekken of betaald werk doen. Leefgeld kan overgemaakt worden op een Nederlandse bankrekening of wordt uitgereikt via een prepaid betaalpas.

Wordt medische zorg vergoed?

Medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed. De huisarts verzorgt in Nederland de reguliere zorg. Hij of zij kan je indien nodig doorverwijzen naar een andere zorginstelling. Voor vluchtelingen wordt veel van de zorg, zoals een bezoek aan de huisarts, door de overheid betaald. Dit valt onder de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). 

Waar gaan de kinderen naar school?

Kinderen vanaf 6 jaar (groep 3) krijgen onderwijs in het gebouw van Brede School onsplein in Heino. De kleuters (groep 1 en 2, 4 en 5 jaar oud) gaan naar een reguliere basisschool in de buurt van de woonplaats van de kleuter. De kinderen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs krijgen onderwijs in het gebouw van Carmel College Salland. Vang je Oekraïense kinderen (2-18 jaar) op? Neem dan contact op met OnderwijsNieuwkomersOekraine@epos-salland.nl. 

Kan ik hulp bieden of spullen doneren?

Vluchtelingenwerk heeft op woensdag van 10.30 tot 11.30 uur een extra spreekuur geopend voor vragen over de situatie in Oekraïne en hoe je hulp kunt bieden. Je kunt hiervoor langskomen op Passage 12 (Kulturhus) of bellen naar 06-10972968. 

Er is een wekelijks spreekuur op de woensdag tussen 10.00 en 14.00 uur op de locatie Statenhorst (Statenweg 3 Heino). Tijdens het spreekuur is vluchtelingenwerk ook telefonisch bereikbaar op 06-51271134.

Salland voor Oekraïne zamelt levensmiddelen en spullen in om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen. Salland voor Oekraïne is bereikbaar op 0572- 366127 of info@sallandvooroekraine.nl.