daycare iconVluchtelingen uit Oekraïne

Sinds 24 februari 2022 is er oorlog uitgebroken in Oekraïne en zijn veel Oekraïners op de vlucht. Op deze pagina lees je meer informatie over de opvang van vluchtelingen, het bieden van hulp en veel gestelde vragen.

De gemeente Raalte vangt op verschillende locaties Oekraïense vluchtelingen op voor een langere periode. Dit om een bijdrage te leveren aan de vraag die het Rijk heeft gesteld aan de veiligheidsregio’s. Alle veiligheidsregio’s in Nederland zijn gevraagd om per regio voor minimaal 2.000 vluchtelingen opvang beschikbaar te stellen.

RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Je vindt er informatie over onderdak, rechtsbijstand & registratie, gezondheidszorg, onderwijs, werk en inkomen en meer.

Gemeentelijke opvanglocaties in de gemeente Raalte zijn:

  • Sallandshoeve
  • De Statenhorst
  • Ramele
  • Mirtehuis

Nieuwe opvanglocatie het Mirtehuis in Heeten

De gemeente Raalte gaat in het Mirtehuis in Heeten Oekraïense vluchtelingen opvangen voor een langere periode. Vanaf maart 2023 biedt deze opvang plaats aan maximaal 85 personen.

Waarom opvang in het Mirtehuis?

Het Mirtehuis beschikt over zelfstandige ruimtes met eigen sanitair en kookgelegenheid. Ook zijn er privé kamers met gezamenlijke keuken en sanitair. Het heeft dus passende voorzieningen om de vluchtelingen een warme en veilige plek te bieden.

Hoe lang zal het Mirtehuis een opvanglocatie zijn?

Het gaat om opvang voor een langere periode waarvan de exacte duur nog niet bekend is. Vluchtelingen uit Oekraïne hebben vooralsnog tot maart 2024 recht op opvang, medische hulp en minderjarige kinderen hebben ook recht op onderwijs. Daarom kunnen zij in ieder geval tot dan in het Mirtehuis opgevangen worden.

Wie worden er opgevangen?

In eerste instantie gaat het om 50 vluchtelingen uit Oekraïne die op dit moment worden opgevangen in woonzorglocatie de Statenhorst in Heino. Het is niet langer mogelijk om op deze woonzorglocatie vluchtelingen onder te brengen, omdat gebleken is dat de combinatie opvang vluchtelingen en mensen die in hun laatste levensfase zitten, veel uitdagingen met zich meebrengt. In de loop van maart verhuizen de Oekraïense vluchtelingen daarom naar het Mirtehuis. Het gaat veelal om gezinnen met kinderen.

Spoedzoekers

Samen met partners in Heeten wordt gekeken of er behoefte is om ruimte beschikbaar te stellen voor spoedzoekers uit Heeten. Spoedzoekers zijn woningzoekenden die door uitzonderlijke situaties per direct op zoek zijn naar onderdak. Bijvoorbeeld voor starters, of mensen die noodgedwongen op zoek zijn naar woonruimte door een echtscheiding of door gedwongen verkoop van een huis.

Is er begeleiding op de locatie?

Op werkdagen zijn in het Mirtehuis locatieleiders aanwezig die de Oekraïense vluchtelingen begeleiden en wegwijs maken in het dorp. In het weekend, avonduren en nachten is beveiliging aanwezig

Hoe kan ik het Mirtehuis bereiken (telefoonnummer)?

Het Mirtehuis is 24/7 te bereiken via telefoonnummer 06 - 29 80 70 77.

Waar gaan de kinderen naar school?

Kinderen (groep 3 t/m 8) krijgen onderwijs in het gebouw van Brede School Ons plein in Heino. Kinderen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs gaan naar het Carmel College Salland in Raalte. Eventueel worden enkele kleuters ondergebracht bij basisschool Sint Bernadette in Heeten.

Ik wil graag helpen in het Mirtehuis, kan dat?

Fijn dat je wilt helpen. Je kunt je als vrijwilliger aanmelden bij WijzWelzijn bij Saskia Pijnappel (s.pijnappel@wijz.nu). Dan wordt er contact met je opgenomen. Samen kijken we of jouw hulp ingezet kan worden bij het Mirtehuis.   

Veel gestelde vragen over Oekraïense vluchtelingen

Wie vangen we op?

We vangen vluchtelingen op uit Oekraïne met de Oekraïense nationaliteit.  Mensen die een tijdelijke verblijfsvergunning hadden in Oekraïne, bijvoorbeeld omdat zij daar studeerden of werkten, geldt dat zij in Nederland vanaf 19 juli niet langer vallen onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Dit betekent dat deze mensen niet langer aanspraak kunnen maken op gemeentelijke opvang, leefgeld, onderwijs en medische zorg.

Mogen Oekraïense vluchtelingen werken?

Oekraïense vluchtelingen mogen vanaf 1 april 2022 in loondienst of als zelfstandige werken. Vluchtelingen uit Oekraïne hebben dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. 

Krijgen Oekraïners leefgeld?

Voor vluchtelingen uit Oekraïne is een vergoeding beschikbaar waarmee ze in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien, het zogenaamde Leefgeld. Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen geen leefgeld meer als zij uit de opvanglocatie vertrekken of betaald werk doen. Leefgeld kan overgemaakt worden op een Nederlandse bankrekening of wordt uitgereikt via een prepaid betaalpas.

Wordt medische zorg vergoed?

Medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed. De huisarts verzorgt in Nederland de reguliere zorg. Hij of zij kan je indien nodig doorverwijzen naar een andere zorginstelling. Voor vluchtelingen wordt veel van de zorg, zoals een bezoek aan de huisarts, door de overheid betaald. Dit valt onder de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). 

Waar gaan de kinderen naar school?

Kinderen vanaf 6 jaar (groep 3) krijgen onderwijs in het gebouw van Brede School onsplein in Heino. De kleuters (groep 1 en 2, 4 en 5 jaar oud) gaan naar een reguliere basisschool in de buurt van de woonplaats van de kleuter. De kinderen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs krijgen onderwijs in het gebouw van Carmel College Salland. Vang je Oekraïense kinderen (2-18 jaar) op? Neem dan contact op met OnderwijsNieuwkomersOekraine@epos-salland.nl. 

Kan ik hulp bieden of spullen doneren?

Voor vragen over de situatie in Oekraïne en hoe je hulp kunt bieden, kun je bij VluchtelingenWerk Nederland terecht. Er is een wekelijks spreekuur op woensdag tussen 10.00 en 14.00 uur. Vluchtelingenwerk is van 10.00 tot 11.30 uur bij De Statenhorst (Statenweg 3 Heino) en van 12.00 tot 14.00 uur bij het Mirtehuis (Weseperweg 6 Heeten).

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via