Verordeningen, beleidsregels

Ben je op zoek naar wet- en regelgeving van de gemeente Raalte? Bijvoorbeeld:

  • Aanwijzingsbesluiten en mandaatbesluiten.
  • Beleidsregels.
  • Regelingen (zoals subsidieregelingen) en nadere regels.
  • Reglementen
  • Verordeningen (zoals bijvoorbeeld de legesverordening)

Je kunt deze vinden op overheid.nl via Regelgeving gemeente Raalteexterne-link-icoon