Verklaring omtrent het gedrag

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Ook bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring noodzakelijk zijn.

Ook bedrijven kunnen een Verklaring omtrent het gedrag aanvragen, dat is een VOG voor rechtspersonen (VOG RP). U vraagt deze verklaring rechtstreeks aan op de website van Justis. 

U kunt een afspraak maken voor het aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag. Dit voorkomt dat u lang moet wachten. 

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag?

  • een geldig identiteitsbewijs.
  • een ingevuld formulier verklaring omtrent het gedrag
  • U moet de Verklaring omtrent het gedrag betalen bij de aanvraag. Aan de balie kunt u contant of met uw pinpas betalen.
  • Bent u niet in de gelegenheid zelf uw formulier in te leveren, dan kunt u iemand schriftelijk machtigen dit voor u te doen. Hierop moet uw handtekening duidelijk vermeld staan en het  legitimatiebewijs van u beiden moet bij de aanvraag aanwezig zijn.

De belangrijkste voorwaarde is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel eens iets strafbaars gedaan? Dan bepaalt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) of dit invloed heeft op de functie die u gaat vervullen.

Binnen 4 tot 8 weken krijgt u te horen of u een Verklaring omtrent het gedrag krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de Verklaring omtrent het gedrag meestal al binnen anderhalve week.

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit. Dit doet u bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen kost € 41,35 (tarief 2019) . 

Heeft u als vrijwilliger een VOG nodig? Vanaf 1 januari 2015 kan een grote groep vrijwilligers aanspraak maken op een gratis VOG. Daarvoor moet u de VOG wel digitaal aanvragen bij Justis. VOG's die bij de gemeente worden aangevraagd komen sinds 2015 niet meer in aanmerking voor vergoeding.

U vraagt de Verklaring omtrent het gedrag aan bij de gemeente. De dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie beslist of u de VOG krijgt. Wilt u uw aanvraag elektronisch indienen via de website van Justis? Dit kan alleen als de organisatie die om de VOG vraagt zich heeft aangemeld bij COVOG.

Als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven doet u de aanvraag bij Justis, afdeling Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) of bij 1 van de RNI-loketten. U vindt een RNI-loket in de gemeenten Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen/Eemshaven, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle.

Contactgegevens COVOG

Justis, T.a.v. team COVOG, Postbus 16115, 2500 EH Den Haag, telefoon 088 998 2200, website: www.justis.nl