Volmacht

Kunt u zelf niet naar het stembureau? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. Dit kan makkelijk met een onderhandse volmacht. Dan kan een andere kiezer uit Raalte voor u in Raalte stemmen. Woont de gemachtigde niet in de gemeente Raalte, dan is een schriftelijke volmacht nodig.

Onderhandse volmacht

  • Vul op de achterkant van uw stem(plus)pas de gegevens van de gemachtigde in, samen met uw handtekening. Ook de gemachtigde moet daar een handtekening plaatsen.
  • Geef uw stem(plus)pas samen met een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de gemachtigde. De gemachtigde moet deze kopie aan de voorzitter van het stembureau laten zien.

Digitale volmacht

Heeft u een stem(plus)pas ontvangen en wilt u een andere kiezer die niet in de gemeente Raalte woont voor u laten stemmen? U kunt tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 17:00 uur een digitaal verzoek indienen om deze andere kiezer te laten stemmen via het formulier stemmen bij volmacht

Schriftelijke volmacht

Heeft u een stem(plus)pas ontvangen en wilt u een andere kiezer die niet in de gemeente Raalte woont voor u laten stemmen? Dien dan een schriftelijk verzoek in om deze andere kiezer te machtigen.

  • U haalt in het gemeentehuis een formulier op voor het verzoekschrift om per volmacht te mogen stemmen. U kunt het formulier 'verzoek om bij volmacht te stemmen' ook downloaden
  • U vult het formulier in en stuurt het naar de gemeente Raalte.
  • Dit verzoekschrift moet uiterlijk 10 maart door de gemeente Raalte zijn ontvangen.
  • De door u gemachtigde persoon ontvangt een volmachtsbewijs. Met dit bewijs kan hij uw volmachtstem tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Let op!

  • Stond u op 1 februari niet in de gemeente Raalte geregistreerd, vraag de schriftelijke volmacht dan aan bij uw oude gemeente.
  • Een kiezer mag naast zijn eigen stem niet meer dan twee volmachtstemmen uitbrengen.