Ondersteuning bij kandidaatstelling verkiezingen

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 vindt op 31 januari 2022 de kandidaatstelling plaats. Dat is de dag waarop politieke partijen de kandidaten voor de verkiezingen bij de gemeente moeten inleveren. Alle partijen die in 2018 aan de gemeenteraadsverkiezingen in Raalte hebben deelgenomen, hebben daarover inmiddels informatie ontvangen.

Officiële kandidaatstelling

Elke partij die aan de gemeenteraadsverkiezingen wil deelnemen moet ervoor zorgen dat de kandidatenlijst op 31 januari 2022 volledig en op de juiste wijze volgens de wettelijke voorschriften wordt ingeleverd.

Gebruik van programma OSV2020

Alle politieke partijen wordt gewezen op het bestaan van het programma OSV2020 van de Kiesraad. In het bijzonder geldt dat voor de partijen die in 2018 niet aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen, maar dat in maart 2022 wel willen doen. De Kiesraad stelt het computerprogramma “Ondersteunende Software Verkiezingen 2020 (OSV2020)” voor alle belanghebbenden beschikbaar. Elke partij kan OSV2020 downloaden van de website van de Kiesraad. De gemeente staat daar geheel buiten.

Ondersteuning door de gemeente

De gemeente Raalte wil partijen bijstaan om goed en tijdig aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen. Daarom kunt u in de week van 24 januari een proefaanlevering van de kandidatenlijst doen. Ook wil de gemeente partijen bijstaan om OSV2020 goed te kunnen gebruiken. Wilt u als politieke partij hierover meer informatie of wilt u deelnemen aan een instructie voor het gebruik van OSV2020, dan kunt u zich melden bij het team verkiezingen via verkiezingsteam@raalte.nl.