Lid van een stembureau worden?

Als u gaat stemmen, gaat u naar een stembureau waar u altijd drie of vier leden van het stembureau aantreft. Deze leden worden door het gemeentebestuur aangesteld en zijn allemaal gewone burgers en vrijwel allemaal inwoner van onze mooie gemeente. Zij hebben zich aangemeld om die rol bij verkiezingen te vervullen en hebben een korte training gevolgd om hun werk goed te kunnen doen; voor hun werk krijgen zij ook een bescheiden vergoeding. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zullen circa 350 inwoners zich weer als stembureaulid inzetten.

In de komende jaren zullen er telkens één of twee verkiezingen zijn. Na de verkiezingen voor de gemeenteraad in 2022 zullen er in 2023 verkiezingen voor provinciale staten en de waterschappen zijn en in 2024 voor het Europees Parlement. Het duurt nog even, maar in 2025 mogen we al weer gaan stemmen voor de Tweede Kamer. Voor al deze verkiezingen zijn vrijwilligers nodig die op de verkiezingsdag als stembureaulid optreden. Wilt u ook lid van een stembureau worden? Dan kunt u zich laten registreren. Het is geen garantie dat u daadwerkelijk wordt opgeroepen, maar u wordt dan wel opgenomen in een bestand waaruit de leden worden geselecteerd.

Wilt u zich als mogelijk lid van een stembureau in de gemeente Raalte laten registreren? Meld u zich dan aan via raalte.stembureauportal.nl/nieuwe-leden.