Kandidaatstelling op 31 januari en zitting centraal stembureau op 4 februari

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart vindt op 31 januari 2022 de kandidaatstelling plaats. Elke partij wil deelnemen moet ervoor zorgen dat de kandidatenlijst op 31 januari 2022 tussen 9.00 en 17.00 uur volledig en op de juiste wijze volgens de wettelijke voorschriften op het gemeentehuis wordt ingeleverd. Wordt niet aan dat vereiste voldaan, dan mag de partij in maart 2022 niet aan de verkiezingen deelnemen. Voor het inleveren van de kandidatenlijst moet een afspraak worden gemaakt. Stuur daarvoor een e-mail naar verkiezingsteam@raalte.nl.

Afhankelijk van de situatie van de politieke partij zijn voor de kandidaatstelling de volgende modelformulieren van belang om aan de wettelijke voorschriften te doen:

Het programma OSV2020 van de Kiesraad helpt politieke partijen de juiste procedure te doorlopen en de juiste stukken in te vullen.

De gemeente Raalte heeft daarnaast een informatieve brochure voor politieke partijen opgesteld.

Proefaanlevering

Alle politieke partijen worden in de week van 24 tot 28 januari in de gelegenheid gesteld een proefaanlevering van de kandidatenlijst te doen. Wilt u daarvan gebruik maken? Neem dan contact op via verkiezingsteam@raalte.nl.

Zitting centraal stembureau op 4 februari

Nadat de kandidatenlijsten zijn ontvangen, stelt het centraal stembureau een onderzoek in naar de geldigheid van de kandidatenlijsten. Er wordt beoordeeld of de kandidaten op de lijst en de op de lijst geplaatste aanduiding kunnen worden gehandhaafd. Ook wordt de nummering van de lijsten bepaald. Dat gebeurt in een openbare zitting van het centraal stembureau op vrijdag 4 februari 2022 om 16.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis; elke belangstellende mag naar de raadzaal komen om de zitting bij te wonen.