Extra maatregelen corona

Gemeente Raalte neemt extra maatregelen. We doen er alles aan om drukte te voorkomen.

De stembureaus worden volgens de RIVM-richtlijnen corona-proof ingericht. Bij de ingang staat iemand om de doorstroom te regelen. En gedurende de dag wordt alles gedesinfecteerd. U krijgt uw eigen rode potlood, deze mag mee naar huis.

  • Vervroegd stemmen: Kiezers kunnen op 15 en 16 maart al op 5 stemlocaties hun stem uitbrengen.
  • Briefstemmen: Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen per brief stemmen. Zij mogen hun stempas en stembiljet invullen en opsturen, of inleveren bij het afgiftepunt op het gemeentehuis.