Verkeersagenda

De verkeersveiligheid in onze gemeente is belangrijk. In de verkeersagenda staat beschreven wat we op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid doen.

Verkeersagenda

Onveilige fietsoversteken

  • Er vinden regelmatig ongevallen plaats op fietsoversteken waar fietsers voorrang hebben. Daarom richten we deze locaties opnieuw in. Zo wordt het voor alle weggebruikers duidelijker waar fietsers voorrang hebben. In 2020 en 2021 pakken we tien fietsoversteken aan. 

60 km/uur gebieden

  • Op 60 km-wegen komen geregeld ongevallen voor. Een te hoge snelheid speelt daarbij vaak een rol. We plaatsen daarom op vier kruispunten in het buitengebied plateaus. Zo wordt het verkeer gedwongen om langzamer te rijden.  Daarnaast hebben we op verschillende locaties extra snelheidsmarkeringen en belijningen aangebracht.

Fietspaaltjes

  • Op veel locaties fietspaaltjes zijn verwijderd. Ze zijn namelijk regelmatig de oorzaak van eenzijdige ongevallen.  Ongeveer de helft is behouden, om te voorkomen dat automobilisten van het fietspad gebruik kunnen maken. Op deze locaties voorzien we in 2021 het wegontwerp rondom de paaltjes van een inleidende markering met ribbels (indien daar voldoende ruimte voor is). Ook plaatsen we een opvallende rood-witte fietspaal. Zo zien én voelen fietsers direct wanneer ze een fietspaaltje naderen. 

Verkeersborden verminderen

  • Wist u dat minstens 80% van de verkeersboden niet wordt opgemerkt? Hoe meer verkeersborden, hoe minder ze worden opgemerkt. Dit jaar zijn daarom alle niet noodzakelijke verkeersborden in Laag Zuthem verwijderd. We kijken volgend jaar – samen met de Plaatselijk Belangen kijken - of dit ook in andere dorpen mogelijk is.

Eenvoudige maatregelen

  • Tientallen meldingen zijn eenvoudig en snel op te lossen. U kunt hierbij denken aan het verhelpen van een kuil in de weg of het vastleggen van een losliggende stoeptegel. Deze meldingen pakken we op in het reguliere beheer en onderhoudsproces. U kunt hier eenvoudig een melding van maken.

Aansluiten bij groot onderhoud

  • Er vindt regelmatig groot onderhoud van wegen en riolering plaats. Bij de uitwerking van deze plannen houden we rekening met de verkeersagenda. Ook realiseren we binnen deze projecten de thematische aanbevelingen. Zo kunnen we werkzaamheden combineren en knelpunten slim oplossen. De keuzes zijn afhankelijk van het beschikbare budget.

Benieuwd naar alle maatregelen? Bekijk de verkeersagenda 2020/2021.

Samen verantwoordelijk

Samen proberen we het verkeer zo veilig mogelijk te maken. Dit is een gezamenlijke verantwoording. Weggebruikers gedragen zich soms bewust verkeersonveilig, maar vaak ook onbewust. Daarom zetten wij ook in op het beïnvloeden van het gedrag van weggebruikers door hen hierop aan te spreken. Dit doen we door aan te sluiten bij de landelijke campagnes, bijvoorbeeld de BOB-campagne of ‘Wij gaan weer naar school’, maar ook via snelheidsinformatieborden of voorlichting en educatie aan diverse doelgroepen.

Jaarlijkse update

De verkeersagenda is een dynamisch document. We beoordelen elk jaar of de prioritering van maatregelen nog actueel is. Nieuwe meldingen nemen we daarbij mee. Zo zorgen we ervoor dat we maatregelen op de juiste plek en gedragsbeïnvloedingcampagnes op het juiste moment uitvoeren.

Video

In een korte video vertellen we je wat we de komende jaren gaan doen.