Verblijf in buitenland doorgeven

Ontvang je bijstand van ons? Dan mag je buiten de gemeente Raalte verblijven of op vakantie te gaan, met behoud van je uitkering. Hiervoor gelden een aantal regels:

  • Het verblijf mag geen nadelige gevolgen hebben voor jouw verplichtingen, zoals de sollicitatieverplichtingen en de re-integratieafspraken die zijn gemaakt.
  • Je meldt het verblijf in het buitenland uiterlijk vier weken van tevoren.
  • Bij verblijf in het buitenland geldt een maximale periode van vier weken.
  • Bij terugkomst in Nederland meld jij je op de eerstvolgende werkdag bij de balie in het gemeentehuis.

Krijg je een uitkering voor een gezin? Dan moet je voor ieder gezinslid een aparte aanvraag doen.