Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks onderzoek naar de gevoelens van (on)veiligheid bij de inwoners.

De Veiligheidsmonitor meet ook:

  • de leefbaarheid in de buurt
  • buurtproblemen
  • slachtofferschap
  • aangiftegedrag
  • respectloos gedrag
  • de beoordeling van het gemeentelijke veiligheidsbeleid
  • het functioneren van de politie

De Veiligheidsmonitor is een belangrijk hulpmiddel voor het bepalen van het integraal veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van enquêtes onder een groep willekeurige inwoners van de gemeente Raalte. De veiligheidsmonitor is een belangrijk hulpmiddel voor het bepalen van het integrale veiligheidsbeleid.