Als de sirene gaat ....

Een ramp of crisis kan overal gebeuren. Daarom is het belangrijk dat de gemeente en de inwoners goed voorbereid zijn.

In de Veiligheidsregio IJsselland werken 11 gemeenten, waaronder de gemeente Raalte, samen bij de bestrijding van rampen en andere calamiteiten. Als basis hiervoor is het Crisisplan vastgesteld. Dit Crisisplan geeft de organisatie en coördinatie weer van de diensten, instanties en individuele personen die betrokken zijn bij de bestrijding van rampen, zware ongevallen en overige calamiteiten.

Wat u moet weten

Het is belangrijk dat u weet wat u bij een ramp of zwaar ongeval moet doen. In de Raalter Gemeentegids zijn handige tips hiervoor opgenomen. Op de calamiteitenkaart die in voorgaande jaren huis-aan-huis bezorgd is zijn deze tips ook opgenomen.

Alarmering door de sirene en NL-Alert

Als de sirene gaat dreigt er gevaar. De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar gevaar dreigt. Hoort u de waarschuwingssirene, dan is hij dus voor u bedoeld. Het is dan belangrijk dat u weet wat u moet doen. Stem uw radio af op: 95,9 FM. Zet uw t.v. op kanaal 22, frequentie 224,25. Of kijk voor nieuws op de website van RTV-Oost. Sinds kort wordt ook gebruik gemaakt van NL-Alert. Bij een calamiteit wordt informatie gestuurd naar uw gsm. Is uw gsm geschikt voor dit systeem? Kijk op de website van NL-Alert. Hier wordt ook uitleg gegeven over dit systeem.

Maandelijks een sirenetest

Op elke eerste maandag van de maand worden de sirenes om 12.00 uur gedurende anderhalve minuut luid getest. Het gaat om een test. U hoeft dan geen actie te ondernemen.

Sirene niet goed hoorbaar?

De sirenes zijn bedoeld voor alarmering van de bevolking. In huis of in de auto zijn de sirenes misschien minder goed te horen. Bent u buiten en hoort u de maandelijkse sirenetest niet? Geef dit dan door aan de gemeente.