youth-child iconVeel gestelde vragen opvanglocatie Summercamp

Tijdelijke opvanglocatie Summercamp

Welke asielzoekers verblijven op Summercamp?

Op Summercamp Heino worden tijdelijk maximaal 150 minderjarige asielzoekers opgevangen. De noodopvang vindt plaats tussen 3 november 2022 en uiterlijk 27 maart 2023. Om de opvang bij Summercamp zorgvuldig af te ronden is de einddatum met één week verlengd. Het gaat om noodopvang van kinderen tussen de 15 en 18 jaar oud, die zonder familie in Nederland verblijven. Ze komen hoofdzakelijk uit Syrië en Eritrea.

Deze doelgroep worden ook wel alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) genoemd. 

Hoelang blijven deze kinderen?

Summercamp is van 3 november 2022 tot en met uiterlijk 27 maart 2023 beschikbaar als tijdelijke noodopvanglocatie voor deze kinderen. Om de opvang bij Summercamp zorgvuldig af te ronden is de einddatum met één week verlengd.

Hoeveel kinderen worden opgevangen?

Er worden maximaal 150 kinderen opgevangen in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. De kinderen zullen gefaseerd op Summercamp aankomen, maar de verwachting is dat het snel vol zit.

Waarom is voor opvang op Summercamp gekozen?

Summercamp is ervaren met de opvang van kinderen. In de wintermaanden verblijven hier geen vakantiegasten. Daarom is ervoor gekozen om de minderjarige asielzoekers op deze locatie een opvangplek te bieden.

Welke minderjarige asielzoekers komen naar Summercamp?

Het gaat voornamelijk om Syrische en Eritrese kinderen die alleen naar Nederland zijn gekomen. Zij zijn direct vanuit Ter Apel herplaatst naar Summercamp. Zij hebben nog geen verblijfsvergunning. Summercamp is dan ook een pre-procesopvanglocatie.

Wat is een pre-procesopvanglocatie?

Asielzoekers die na hun verblijf in de centrale ontvangstlocatie nog niet kunnen starten met de algemene asielprocedure gaan naar een zogenaamde ‘pre-procesopvanglocatie’, of ‘pre-pol’. Daar doorlopen ze de rust -en voorbereidingstijd en wachten ze op de start van de procedure.

Waarom zijn er maximaal 150 opvangplekken op Summercamp?

De minderjarige asielzoekers hebben zorg en aandacht nodig om een goede start in Nederland te maken. Daarom willen wij de groep op Summercamp niet te groot maken en kiezen wij ervoor om maximaal 150 alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen.

Waarom alleen AMV en geen Oekraïners?

In Nederlands is een groot tekort aan plekken voor minderjarige alleenstaande asielzoekers. Summercamp is geschikt voor opvang van deze jonge mensen.

Waarom werken gemeente Olst-Wijhe en gemeente Raalte samen?

De locatie Summercamp ligt in de gemeente Olst-Wijhe. De gemeente Olst-Wijhe werkt bij de opvang nauw samen met de gemeente Raalte, omdat Summercamp direct tegen het dorp Heino aanligt.

Veiligheid

Hoe is de veiligheid op en buiten Summercamp geregeld?

Op Summercamp is 24-uurs toezicht. Dag en nacht zijn minimaal twee beveiligers aanwezig. Voor de kinderen gelden regels. Zo moeten ze bijvoorbeeld om 22:00 uur binnen zijn. Als kinderen overlast veroorzaken, grijpt het COA in. Ook is er extra toezicht in de omgeving, inclusief het station van Heino. De noodopvanglocatie is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 06-21388554 of e-mailadres amvwijhe@coa.nl

Zijn omwonenden geïnformeerd?

Ja, direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd. Ook hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en andere belangstellenden. 

School en begeleiding

Krijgen de kinderen onderwijs?

De kinderen krijgen onderwijs in de tijd dat zij op Summercamp verblijven. Dat is een wettelijke verplichting. We verwachten na de kerstvakantie vier uur per dag onderwijs op maat aan te kunnen bieden, bij voorkeur buiten de locatie. Het COA is verantwoordelijk voor het vervoer naar school. Naast het onderwijsprogramma wordt in samenwerking met de begeleiding en het bestaande recreatieteam van Summercamp een dagprogramma aangeboden.

Wie begeleidt deze kinderen?

De minderjarige asielzoekers worden 24 uur per dag begeleid door het COA. Er is ook 24 uur per dag beveiliging aanwezig op Summercamp. We kunnen te allen tijde gebruik maken van tolken.

Algemeen

Wat zijn AMV'ers?

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) zijn asielzoekers tussen de 15 en 18 jaar die bij binnenkomst in Nederland niet werden begeleid door een ouder of een meerderjarige bloed- of aanverwant. Ze kwamen alleen of samen met andere kinderen of 'vreemde' volwassenen naar Nederland en vragen hier asiel aan. Deze jongeren krijgen in Nederland een voogd van Stichting Nidos.

Waarom kiezen jullie voor de opvang van minderjarige asielzoekers?

Nederland heeft te maken met een enorme instroom van asielzoekers (waaronder veel kinderen van 15-18 jaar) en een groot tekort aan opvangplekken. Wij leveren een bijdrage aan de vraag die het Rijk heeft gesteld aan alle veiligheidsregio's om op korte termijn opvangplekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers beschikbaar te stellen. De nood is voor deze doelgroep het allerhoogst.

Deze asielzoekers zijn minderjarig en zonder ouders naar Nederland gekomen. Zij zijn dus extra kwetsbaar en verdienen daarom extra bescherming. De gemeente Olst-Wijhe en Raalte willen deze kinderen niet in de kou laten staan en vinden het hun plicht om opvang te bieden.

Wie betaalt de kosten van de opvang van deze minderjarige asielzoekers?

Het Rijk is verantwoordelijk voor de opvang en betaalt de kosten.

Mag ik de opvanglocatie bezoeken?

Nee, de meeste asielzoekers hebben een lange reis achter de rug en zijn vermoeid. Wij vragen je om hen rust te gunnen en om die reden weg te blijven bij Summercamp.

Waar vind ik meer informatie?

Vragen

Waar kan ik terecht met vragen?

De noodopvanglocatie is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 06-21388554 of e-mailadres amvwijhe@coa.nl

Waar kan ik overlast of incidenten melden?

Ondervind je overlast van de opvanglocatie, dan kun je contact opnemen met de opvanglocatie via telefoonnummer 06-21388554 of e-mail amvwijhe@coa.nl 

Bij herhaalde overlast kun je contact opnemen met de politie, via 0900-8844. Zijn de hulpdiensten direct nodig, dan bel je 112. 

Ik wil graag vrijwilligerswerk doen. Waar kan ik me opgeven?

Je kunt hiervoor bellen met het 06-21388554. Dit is het nummer van het COA voor deze noodopvanglocatie. Het COA coördineert de vrijwillige inzet.

Ik heb spullen die misschien gebruikt kunnen worden. Waar kan ik die afgeven?

Voor de opvang bij Summercamp hebben we alleen kleding nodig. De spullen kunnen worden afgegeven bij de inzamellocatie van de Stichting Salland voor Oekraïne aan de Grotestraat 3 in Raalte (voormalig pand Okay Fashion). Kijk voor de openingstijden op de website van Salland voor Oekraïne.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via