Vakantie doorgeven

Inwoners die bijstand van ons ontvangen hebben het recht om met behoud van uitkering buiten de gemeente Raalte te verblijven of op vakantie te gaan. Hiervoor geldt wel een aantal regels:

  • De vakantie mag geen nadelige gevolgen hebben voor de verplichtingen die aan je zijn opgelegd, zoals de sollicitatieverplichtingen en de re-integratieafspraken die zijn gemaakt.
  • Je meldt de vakantie in binnen- of buitenland uiterlijk vier weken van tevoren.
  • Bij verblijf in het buitenland geldt een maximale periode van vier weken.
  • Bij terugkomst in Nederland meld jij je op de eerstvolgende werkdag bij de balie in het gemeentehuis.

Let op!

Krijg je een uitkering voor een gezin, dan moet je voor ieder gezinslid een aparte aanvraag doen.